Ersättning möjlig i kamp mot växtskadegörare

Av:  TT

Koloradoskalbagge är ett hot mot potatisodlingar. Arkivbild.
Koloradoskalbagge är ett hot mot potatisodlingar. Arkivbild.

Den som drabbas ekonomiskt av vissa växtskadegörare kan nu få ersättning av staten vid beslut om utrotning.

Den 1 juli trädde den nya växtskyddslagen i kraft. En nyhet är ett ersättningssystem för bekämpning av så kallade karantänskadegörare. Det är skadegörare som normalt inte finns eller har begränsad spridning i EU, exempelvis koloradoskalbagge och rotgallnematoder som båda kan ge sig på potatisodlingar.

Ersättningssystemet gäller när Jordbruksverket beslutar om åtgärder för att bekämpa och utrota skadegörarna, skriver myndigheten i ett pressmeddelande.

Ersättning kan utgå när Jordbruksverket beslutat om att bland annat behandla och avlägsna drabbade växter, rengöra samt desinficera lokaler, mark och maskiner. Det går också att få ersättning för produktionsbortfall till följd av bekämpning som Jordbruksverket fattar beslut om.

”När vi som myndighet ställer krav på ingripande åtgärder som drabbar den enskilda, men gynnar alla, är det rimligt att staten också kan ersätta den som drabbas. Det kan till exempel handla om att lantbrukare inte får odla en viss gröda på sin mark under flera års tid”, säger Jenny Andersson, handläggare på verket.

I fjol hittades larver från koloradoskalbagge på ett fält i nordöstra Skåne.

Publisert:

ÄMNEN I ARTIKELN