Länder lovar mindre metan och mer skog

Maria Davidsson/TT

Publicerad 2021-11-02

Premiärminister Boris Johnson tycks vara i sitt esse under klimatmötet som Storbritannien står värd för, här gör han en gest han kallar 1,5 graders-tecknet.

Skog och metangas står i fokus på världsledarnas sista dag vid klimatmötet COP26. Flera initiativ för att snabbt få ner utsläppen av växthusgaser har presenterats i Glasgow.

När de formella klimatförhandlingarna kärvar görs försök av de länder som vill gå snabbare framåt att ändå få ned utsläppen av växthusgaser genom egna initiativ. Två överenskommelser på temat har presenterats i Glasgow, där mer än hundra presidenter och premiärministrar nu avslutar sitt tvådagarsmöte för att lämna över stafettpinnarna till sina klimatförhandlare.

Det ena handlar om att försöka stoppa avskogningen i världen till 2030. Det är ett hjärteprojekt för premiärminister Boris Johnson på klimatmötet COP26, som Storbritannien står värd för.

– Vi måste få ett slut på mänsklighetens roll som naturens erövrare och i stället bli naturens väktare, säger Johnson på mötet.

Kina och Brasilien

Runt 100 länder, som står för 85 procent av världens skogar, står bakom deklarationen, däribland Kina, USA och Brasilien. I löftet ingår också att återplantera skog och många miljarder avsätts för detta.

Löftena är inte bindande och tidigare försök att komma överens om att stoppa avskogning har inte lyckats. Tvärtom.

Skogar som huggs ner för att exempelvis ersättas av soja- eller palmoljeodlingar står för en stor del av koldioxidutsläppen i världen. Om skogen får stå kvar blir den i stället en kolsänka som tar upp koldioxid. Dessutom gynnar det mångfalden av djur och växter.

Svenska skogen växer

Även Sverige har undertecknat deklarationen, men statsminister Stefan Löfven (S) uppger att den svenska kolsänkan växer.

– Svenskt skogsbruk innebär att vi använder skogen. Men skogen växer, vår skogsyta växer och växer och har gjort så i 100 år, säger han på en pressträff i Glasgow.

Löfven har deltagit på ett antal möten under klimatmötet. Han har bland annat ätit frukost med Boris Johnson, pratat koldioxidskatt med den kanadensiske premiärministern Justin Trudeau och diskuterat finansiering med de nordiska kollegorna.

Efter många samtal och efter att ha hört olika länders löften är han ändå rätt optimistisk.

– Vi kan konstatera att det är mer positivt nu. Det är fler som förstår allvaret och det är fler som vill göra mer. Därmed inte sagt att det räcker, säger Stefan Löfven.

Få ned metanutsläpp

USA:s nygamla initiativ att få ned metanutsläppen med 30 procent det här decenniet har formellt lanserats under tisdagen. Även det har Sverige ställt sig bakom.

Metangas bidrar till den globala uppvärmningen och kommer bland annat från jordbruk och olje- och gasindustrin. Enligt USA:s president Joe Biden är minskningen av metangaser ett snabbt sätt att begränsa uppvärmningen.

– En av de viktigaste sakerna vi kan göra under det här avgörandet årtiondet för att begränsa uppvärmningen till 1,5 grader är att minska våra metanutsläpp så snabbt som möjligt, säger Biden på mötet.

Framåt tisdagskvällen flyger världsledarna hem igen. Då blir förhandlare från nästan 200 länder kvar för att fortsätta förhandlingarna om utestående delar i Parisavtalets regelbok. Men där återstår mycket arbete att göra, innan mötet förhoppningsvis avslutas den 12 november.