Så resonerar FHM om nya restriktioner

Av:  TT

Folkhälsomyndigheten står redo att återinföra restriktioner om det krävs. Arkivbild.
Folkhälsomyndigheten står redo att återinföra restriktioner om det krävs. Arkivbild.

Restriktioner kan komma att återinföras om Folkhälsomyndigheten (FHM) anser att smittoläget kräver det, men än så finns länge ingen konkret plan.

– Men det finns ju tankar och diskussioner om det här, säger Sara Byfors, enhetschef vid FHM.

Till skillnad från våren och sommaren, då det handlade om att etappvis lyfta restriktionerna, finns ingen given plan för ett eventuellt återinförande. Här krävs istället en sammanvägd bedömning av olika faktorer.

Sara Byfors ger några exempel:

– Vilka åldersgrupper sprids smittan i, är det bland ovaccinerade eller vaccinerade? Hur kan vi skydda riskgrupperna? Hur kan vi skydda dem som inte valt att vaccinera sig? De blir på sätt och vis också en riskgrupp.

Ingen gräns

Därtill kommer sjukvårdens belastning och hur smittspridningstrenden rör sig. De överläggningarna sker i en tät dialog med landets smittskyddsläkare.

– Vad ser de i sina smittspårningar? Var blir folk smittade, är det på arbetsplatsen? Ja, då kanske en rekommendation om att jobba hemifrån igen kan bli aktuell.

Trots att smittspridningen ökar i Europa har FHM inte dragit något gräns för när det är dags.

– Tajmningen är en utmaning. Vi vill inte införa åtgärder innan de behövs. Men vi vet hur det ser ut i omvärlden och att vi kan behöva reagera och sätta in åtgärder.

Arbeta hemma

TT: Om det blir aktuellt, vad kan vi vänta oss först?

– Först vill vi inskärpa tonen, framförallt mot ovaccinerade: att de ser till att de inte är i miljöer där det är risk för trängsel. Det kan till exempel bli aktuellt med vaccinationsbevis.

Andra åtgärder som kan komma att bli aktuella är att människor åter ombeds att arbeta hemma, att rekommendera att hålla avstånd till och att införa maxtak för besökare i butiker och restauranger.

Publisert:

ÄMNEN I ARTIKELN