Sverige ett av Europas minst covidfarliga länder just nu

Så är läget i Sverige jämfört med resten av Europa vad gäller spridningen av covid-19 just nu.

Coronaläget i sex diagram
Virologen Niklas Arnberg tolkar siffrorna
”Det är väldigt glädjande”