Ny terrorlag omfattar alla brott

Av:  Niklas Svahn/TT

Straffen skärps för en rad terrorbrott. Arkivbild.
Straffen skärps för en rad terrorbrott. Arkivbild.

En ny, samlad terroristbrottslag införs i Sverige från och med i sommar. En rad straffskalor skärps och fler brott ska inte kunna preskriberas.

Men högeroppositionen hade velat gå längre.

Det finns i dag tre lagar kopplade till terrorism i Sverige. Med den nya, samlade lagen som riksdagen sade ja till på tisdagen hoppas politikerna att regelverket blir enklare att tillämpa.

Uppräkningen av vilka brottsliga gärningar som kan bedömas som terroristbrott tas bort.

Den nya lagen slår fast att alla uppsåtliga brott och straffbelagda försök till brott ska kunna vara terroristbrott – förutsatt att de allvarligt kan skada ett land eller en mellanstatlig organisation och begås med terrorismsyfte.

Skärper straff

Flera brott som förs in lagen skärps. Samtidigt tas preskriptionstiden bort för alla terroristbrott som ”inte är mindre grova”.

Bland annat höjs maxstraffet för det relativt nya brottet samröre med terroristorganisation från sex till sju års fängelse.

Även för finansiering av, offentlig uppmaning till, rekrytering till och utbildning för terrorism skärps straffen. Om brottet är grovt ska straffet vara som lägst ett års fängelse och högst sex år. Tidigare var det lägsta straffet för grova gärningar sex månader.

Vill höja mer

En utvidgning i den nya lagen är att svensk domstol ska kunna döma över samtliga brott oavsett vem som har begått brottet och var det har begåtts. Det kan till exempel vara när ett brott begåtts utomlands.

Brott mot finansieringslagen eller rekryteringslagen omfattades tidigare inte fullt ut av det som på juristspråk kallas universell jurisdiktion.

Moderaterna, Kristdemokraterna, Sverigedemokraterna och Liberalerna röstade för att ytterligare skärpa straffen, vilket även Säkerhetspolisen har efterfrågat.

Säpo har framhållit att straffskalorna har ett signalvärde och att relativt låga straffsatser för terroristbrottslighet utgör ”en påtaglig risk” för att Sverige kan komma att anses som en fristad för våldsbejakande extremister.

Lagändringarna börjar gälla den 1 juli 2022.

Rättad: I en tidigare version angavs fel veckodag.

Publisert: