Helge Iversen försökte manipulera telefonlinjer

Advokaten: Fullständigt felaktigt

NYHETER

Den livstidsdömde tidigare Knutbypastorn Helge Iversen, 46, misstänks för att ha försökt att manipulera telefonlinjerna på anstalten.

Nu dras hans samtalstillstånd in, enligt en dom i förvaltningsrätten.

Men enligt hans advokat är anklagelserna helt felaktiga.

– Detta är inget unikt beslut för min klient utan ett stort antal intagna har fått likadana beslut. Det handlar om att kriminalvårdens regelverket inte är anpassat för den moderna tekniken, säger Anton Strand.

1 av 2 | Foto: LASSE ALLARD

Den tidigare frikyrkopastorn Helge Iversen, tidigare Fossmo, har enligt Kriminalvården vid upprepade tillfällen försökt att påverka telefonlinjerna.

Kriminalvården varnade honom först om att hans två godkända telefontillstånd, till en syster samt en vän, kunde komma att dras in. När försöken att mixtra med linjerna fortsatte beslöt Kriminalvården i maj i år att återkalla tillstånden.

”Ett lyckat försök skulle medföra att samtal kan ske med personer som Kriminalvården inte tillåtit kontakt med och som skulle kunna äventyra säkerheten. Samtal skulle också kunna ske med personer som kan motverka den intagnes anpassning i samhället eller som kan lida skada av kontakten”, förklarar Kriminalvården.

Fossmo nekar till anklagelserna

Livstidsdömde Iversen överklagade beslutet till förvaltningsrätten som avslog hans yrkande  och drar nu in hans samtalstillstånd.

”En lyckad manipulation skulle möjliggöra samtal mellan klaganden och personer som han inte har tillstånd att kontakta”, skriver rätten i sin dom.

Själv nekar Iversen till anklagelserna och har uppgett att ett "tekniskt fel eller störningar" i telefonsystemet kan ha orsakat de avvikelser som Kriminalvården hittat. Enligt överklagan kan systemet av misstag ha varnat för vidarekopplingar som inte existerar.

Betydelsefulla kontakter

Iversen påpekar att Kriminalvårdens sekretess över vid vilka tidpunkter manipulationsförsöken registrerats gör det svårt att bemöta anklagelserna fullt ut.

Han framhäver att telefonkontakterna är betydelsefulla för honom och de personer han ringer till. Enligt honom är det viktigt för hans återanpassning.

Även Iversen advokat Anton Strand menar att anklagelserna är helt felaktiga.

–  Det handlar om att kriminalvårdens regelverket inte är anpassat för den moderna tekniken och hänger inte med i utvecklingen. Detta är inget unikt beslut för min klient utan ett stort antal intagna har fått likadana beslut. Man använder en generell tillämpning och kan därför inte avgöra om det skett en vidarekoppling eller en annan störning.

Advokaten: Fullständigt orimligt

Vidare säger Strand att hans klient inte ringt några misstänkta samtal.

– De telefonnummer som min klient ringt är till människor i hans närhet som han haft kontakt med i många år. Dessutom talar vi om en person med regelbundna permissioner under vilka han har  tillgång till egen mobiltelefon och därmed all möjlighet att tala fritt. Anklagelserna är därför fullständigt orimliga.

Domen kommer de att överklaga till kammarätten.

FAKTA

Intagnas rätt till kontakt

En intagen har enligt fängelselagen rätt stå i förbindelse med en annan person genom elektronisk kommunikation i den utsträckning det lämpligen kan ske.

Men sådan kommunikation får vägras om den

1. kan äventyra säkerheten på ett sätt som inte kan avhjälpas genom avlyssning enligt 5 §,

2. kan motverka den intagnes anpassning i samhället, eller

3. på annat sätt kan vara till skada för den intagne eller någon annan.

FAKTA

Historien om Helge Iversen/Fossmo

Det var den 10 januari 2004 som polisen larmades till lilla Knutby utanför Uppsala. Helge Fossmos fru hittades ihjälskjuten i sitt hem. Grannen, en medlem i den lokala frikyrkoförsamlingen, påträffades svårt skottskadad.

Under rättegången vittnade barnflickan Sara Svensson om hur hon helt styrts av Helge Fossmos ord. Viktig bevisning var de sms som pastorn skickade till henne under mordnatten.

Den 30 juli 2004 dömdes Fossmo mot sitt nekande till livstids fängelse för anstiftan till mord och mordförsök. Sara Svensson dömdes till rättspsykiatrisk vård. Hon är i dag frisläppt.

Först 2006 medgav Helge Fossmo delaktighet i dådet.

Vilken anstalt den tidigare frikyrkopastorn sitter på är hemligt.