Rekordlågt förtroende för Trump bland amerikanerna

NYHETER

President Donald Trump slår sitt egna bottenrekord i en ny undersökning av Abc News och Washington Post.

Efter 100 dagar tyckte 44 procent av amerikanerna att presidenten gjorde ett bra jobb.

Efter sex månader är det bara 36 procent av amerikanerna som har förtroende för presidenten.

Foto: BRENDAN SMIALOWSKI / AFP
Amerikanerna har ett lågt förtroende för presidenten Donald Trump.

Amerikanerna har fortsatt lågt förtroende för president Trump. Efter att han suttit vid makten i sex månader tycker endast 36 procent att han gör ett bra jobb, vilket är sämsta siffran av alla presidenter i modern tid.

Frågorna som amerikanerna fick ta ställning till var bland annat om hur kompetent har är för arbetet, hans effektivitet och förtroendet för hans sjukvårdsreform. Undersökningen har gjorts av Abc News och Washington Post.

Den senaste presidenten som var i närheten av så dåliga siffror efter sex månader vid presidentposten var Gerald Ford 1975, som hade 39 procent av amerikanernas förtroende.

Rysskontakt drar ner förtroende

63 procent ansåg i undersökningen att det var olämpligt att Trumps son, hans svärson och ledare för Trumps valkampanj hade möten med ryssar under valkampanjen. Sex av tio ansåg att Ryssland försökte påverka valet.

Men kontroversen kring Ryssland är bara ett av Trumps problem, 55 procent tycker inte han gör några framsteg mot sina uppsatta mål.

Två tredjedelar tror inte att presidenten kan förhandla med andra världsledare, speciellt inte med Vladimir Putin, så att USA gynnas. Ungefär hälften som svarat i undersökningen anser att USA:s position som ett världsledande land har har försvagats sedan Trump blev president.

Bara 27 procent säger att landets position stärkts.

Demokraterna som motvikt till Trump

37 procent av dem som svarat i undersökningen anser att demokraterna står för något och är trovärdiga som parti. Medan 52 procent svarar att demokraterna enbart står som en motvikt till Trump som person. Att så många anser att partiet inte har någon egen agenda är något som kan försvaga partiets ställning, enligt Abs news.

Undersökningen som gjorts av ABC News och Washington Post genom slumpmässigt utvalda telefonintervjuer med 1001 personer. Felmarginalen är 3,5 procentenheter.

ARTIKELN HANDLAR OM