Regeringen satsar ytterligare 1,5 miljarder på skolan

Foto: Andreas Bardell
Stefan Löfven och Gustav Fridolin presenterar satsningar på skolan.
NYHETER

Regeringen vill satsa ytterligare 1,5 miljarder kronor på skolan under 2018.

Tanken är att pengarna främst ska gå till utsatta skolor.

– Vi ser en alarmerande ojämlikhet i vår skola och det måste vi göra någonting åt, säger statsminister Stefan Löfven (S).

– Skolan klarar inte av att kompensera för barn som har en annan social bakgrund, så att alla barn får en ärlig chans.

De 1,5 miljarder kronorna ska finnas med i statsbudgeten för 2018 som en del av de totalt fem miljarder till välfärden som aviserades i veckan. Hur skolpengarna ska fördelas är inte klart. Pengarna ska komma alla skolor till del, men tanken är att de främst ska gå till de mest utsatta.

Bestämma själva

Kommunerna och skolorna ska själva få bestämma hur det ökade stödet ska användas. Enligt Löfven kan det till exempel handla om att stärka elevhälsan, anställa extra personal för att avlasta lärare eller anställa fler lärare för att minska klasstorlekar.

Budgetnyheten presenterades på politikerveckan i Järva i nordvästra Stockholm. Det är ett område med flera utsatta stadsdelar, som brottas med sociala problem och kriminalitet. Löfven pekar på att det finns skolor i sådana områden där mer än varannan elev går ut grundskolan utan att vara behörig till något av de nationella gymnasieprogrammen.

– Då förstår vi att vi har ett rejält problem, säger han.

Stora skillnader

Ojämlikheten mellan skolor har pekats ut som det största problemet för svensk skola, bland andra av regeringens skolkommission.
Utbildningsminister Gustav Fridolin (MP) pekar på stora skillnader mellan hur mycket kommuner satsar per elev. Som mest satsas 87 000 kronor på undervisning per elev och som minst 38 600. Även när det gäller elevhälsan så kan skillnaden vara stor mellan kommunerna.
Skolkommissionen, som bestod av bland annat skolforskare och företrädare för lärarkåren förslog ett permanent statligt skolstöd på sex miljarder kronor årligen för att skillnaderna ska jämnas ut.

Permanent stöd?

De extra 1,5 miljarder kronorna som regeringen vill ge skolorna 2018 är i enlighet med skolkommissionens förslag, enligt Fridolin. Han kan dock i dag inte ge besked huruvida regeringen vill permanenta tillskottet.
Skolkommissionens förslag är ute på remiss och ska sedan beredas av regeringen innan den tar ställning till ett eventuellt permanent statligt skolstöd.

Sara Svanlund, andre vice ordförande för Lärarnas Riksförbund, välkomnar beskedet om mer pengar 2018 men anser att det är otillräckligt. Även Lärarförbundet ser förslaget som ett första steg mot att genomföra Skolkommissionens förslag.

ARTIKELN HANDLAR OM