Regeringen satsar miljoner mot torka

Av: 

TT

Regeringen satsar 200 miljoner kronor i höstens budgetproposition för att förebygga torka och att fördjupa kartläggningen av vattenresurserna.

Miljöminister Karolina Skog, klimatminister Isabella Lövin och utbildningsminister Gustav Fridolin om budgetsatsningen för att förebygga torka och låga grundvattennivåer.
Miljöminister Karolina Skog, klimatminister Isabella Lövin och utbildningsminister Gustav Fridolin om budgetsatsningen för att förebygga torka och låga grundvattennivåer.

Vattenpaketet innehåller tre delar, enligt miljöminister Karolina Skog: krisberedskap, kartläggningar av dricksvattentäkter samt att stärka landskapets förmåga att hålla kvar vattnet.

– Att vi har låga grundvattennivåer beror på att vi har dikat ut markerna. Det vatten som faller ner rinner ut i sjöar och framför allt ut i havet i stället för att gå ner till grundvattenbildningen. Men det kan vi hejda framöver genom att återrestaurera och nyskapa våtmarker, säger hon.

170 miljoner ska gå till lokala projekt och 30 miljoner till kartläggning och krisberedskap

I ett pressmeddelande skriver regeringen att årets och fjolårets låga grundvattennivåer vittnar om att torka och vattenbrist kan bli allt vanligare i framtiden. Grundvattnen påverkar vårt dricksvatten, jord- och skogsbruk, industri, turism samt förutsättningar för växter och djur.

Förslaget är en överenskommelse mellan regeringen och Vänsterpartiet.

Publisert: