Hur kan man veta hur varmt det blir i framtiden?

NYHETER

Svar:

FN:s klimatpanel har försökt ta reda på hur jordens medeltemperatur kommer att öka från 1990 till 2100. De har skapat olika möjliga framtidsscenarier, där världsekonomin, befolkningen och koldioxidutsläppen ökar olika mycket. De olika scenarierna har sedan bearbetats med kraftfulla datorer, som spottat fram olika möjliga ökningar av medeltemperaturen. FN:s klimatpanel kommer fram till att ökningen skulle kunna bli mellan 1,4 och 5,8 grader.

FRÅGOR OCH SVAR

Joachim Kerpner

ARTIKELN HANDLAR OM