Kovändning ger stöd för Förbifarten

NYHETER

Länsstyrelsen gör tummen upp för den 16 kilometer långa tunneln

Nu svänger länsstyrelsen i Stockholm och säger ja till det kontroversiella förslaget Förbifart Stockholm

Förslaget innebär att E4 dras under Mälaröarna.

I höst hamnar förslaget på regeringens bord. Tidigast 2018 kan den sexfiliga sträckan vara klar.

Foto: ny trafiklösning? Tanken är att Förbifart Stockholm ska avlasta den hårt trafikerade Essingeleden.

Hittills har länsstyrelsen förordat en lösning närmare Stockholms innerstad, den så kallade Diagonal Ulvsunda. Men sedan Vägverket och samtliga berörda kommuner är överens om Förbifart Stockholm har landshövding Per Unckel nu anslutit sig.

Även om det finns en massiv politisk majoritet – allianspartierna plus socialdemokraterna – för projektet, är det inte okontroversiellt.

Riksantikvarieämbetet och miljöorganisationer är emot och pekar på riskerna för naturen på Lovön och Drottningholms slott.

Och Naturvårdsverket hävdar att bygget är oförenligt med miljöbalkens bestämmelser, eftersom det bland annat leder till kraftig ökade utsläpp av koldioxid. Därför kan inte projektet accepteras, skriver man i sitt yttrande till Vägverket.

Dennispaket

Länsstyrelsen kräver i sitt beslut, bland en rad andra miljövillkor, att regeringen vid ett beslut ser till att skydda Mälaren som är Stockholmsregionens viktigaste vattentäkt.

Hur problemen med trafiken inom och genom den expansiva Stockholmsregionen ska lösas har diskuterats i årtionden. Redan 1992 var moderater, folkpartister och socialdemokrater överens om det så kallade Dennispaketet, uppkallat efter utredaren, den dåvarande riksbankschefen Bengt Dennis. Fem år senare hoppade socialdemokraterna av överenskommelsen.

Om regeringen gör som Vägverket vill och beslutar om Förbifart Stockholm kan bygget starta tidigast 2011 och vara klart någon gång mellan 2018 och 2020 till ett pris av 25 miljarder i 2006 års penningvärde.

Ofinansierat

I dag finns inte en krona i finansiering. Senare ska dock pengar från trängselskatten enligt riksdagsbeslut flyta tillbaka till Stockholmsregionen och vägbyggen där. Men det blir bara en bråkdel av miljarderna.

Regeringens uppgift i höst är att göra en tillåtlighetsprövning enligt miljöbalken. Om någon av de berörda inte är nöjd med beslutet kan de vända sig till Regeringsrätten och begära en rättsprövning.

Förbifarten byggs från Kungens kurva via Sätra, öarna Kungshatt och Lovön, Vinsta och Hjulsta för att ansluta till dagens E4 vid Häggvik i Sollentuna kommun. Den blir cirka 21 kilometer och av den sträckan ska 16 kilometer vara tunnel.

TT