”En del vill inte ändra på sina invanda rutiner”

NYHETER

Rikspolischef Stefan Strömberg slår tillbaka mot kritiken från facket

Många poliser tycker inte om förändringar och är för dåliga på planering.

Det menar rikspolischef Stefan Strömberg när han nu svarar på den svidande kritiken från polisförbundet.

– En del tycker det är jobbigt när de måste ändra på invanda rutiner, säger han till aftonbladet.se.

På dagens DN debatt sågas rikspolischefens insats av tre ordföranden för polisförbunden i Stockholm, Västra Götaland och Skåne.

Anders Westlund, Björn Engblom och Charlie Magné skriver att Stefan Strömberg inte förstår hur poliserna arbetar. Han för en monolog istället för en dialog med medarbetarna ute i landet. Förtroendet mellan ledning och personal är lågt, menar de tre.

Nu svarar Strömberg på kritiken.

”Kritiken saknar fog”

– Jag tycker inte att de har fog för sin kritik. Förutom de kunskaper jag själv har skaffar jag mig kunskap genom att föra dialog och inhämta information från organisationen.

Kritiken förklarar han med de förändringar som nu sker inom polisen som bland annat har som mål att samma service ska erbjudas över hela landet.

– Det är klart att det är på det sättet att en del tycker att det är lite jobbigt när de måste ändra på invanda rutiner.

Är svensk polis rädd för förändringar?

– Många poliser vill ha förändringar men det finns en del som inte vill det.

Hur ser du på kritiken om att du för en monolog istället för dialog?

– Praktiskt taget allt vi jobbar med handlar om att försöka skapa dialog. Jag tycker inte att kritiken är rättvis. Men man kan alltid bli bättre på att föra dialog.

Artikelförfattarna vänder sig mot Strömbergs kritik när det gäller polisens prestation. De menar att chefen inte har tagit reda på varför det brister på vissa håll i landet. Ett föråldrat datasystem nämns som en förklaring.

Krav att bli bättre

– Trots nya resurser har inte polisen haft en så stark utveckling av sitt resultat. Jag menar att hela organisationen måste inse att vi har krav på oss att bli bättre. Det är det jag vill att man ska känna.

Är svenska poliser lata?

– Nej, det är de inte. Men däremot tror jag att man skulle kunna planera sitt arbete bättre och på ett mer medvetet sätt.

Tar du alls åt dig av kritiken?

– Det är självklart att man måste ta till sig av kritik. Att det nu framförs kritik där vi har skilda meningar visar att det kanske behövs mer dialog. Vi får jobba än mer med att föra ut våra budskap genom direktkontakt med personalen.

Stefan Strömberg träffade i dag justitieminister Beatrice Ask (m). Under mötet var debattartikeln ett givet ämne.

– Ja, vi har pratat om den. Men jag vill inte kommentera vad vi pratar om när vi utbyter våra åsikter.

I morgon träffas Ask och Strömberg åter en gång för att diskutera den allvarliga kritiken.