Löntagarna får betala a-kassan två gånger

NYHETER

Regeringen plockar in 10 miljarder

Den rejält höjda a-kasseavgiften gör att löntagarna får betala två gånger.

A-kassan kommer att bli kraftigt överfinansierad när regeringen plockar in 10 miljarder kronor i ökade a-kasseavgifter.

I dag går utgifter och intäkter för a-kassan ungefär plus minus noll. I fjol kostade a-kassan och aktivitetsstödet (ersättning till dem som är sysselsatta i någon form av arbetsmarknadsåtgärd) ungefär 45 miljarder kronor. Lika mycket betalades in till statskassan via den del arbetsgivaravgifterna som ska täcka a-kassan och aktivitetsstödet.

När nu regeringen höjer egenavgifterna blir systemet överfinansierat med minst 10 miljarder kronor, troligen betydligt mer eftersom utbetalningarna dessutom kommer minska när ersättningsnivåerna sänks.

”Vrida om”

Arbetsmarknadsminister Sven Otto Littorin (m) uppger sig inte veta hur stort överskottet blir – men han vet vad det ska gå till:

– Vi använder ju överskottet också för att finansiera våra skattesänkningar och jobbavdraget men också de sänkta arbetsgivaravgifterna. Totaliteten i det hela syftar ju till att göra det billigare och enklare att anställa och att öka drivkraften till att söka sig till arbetsmarknaden, säger han till TT.

Sven-Erik Österberg (s), vice ordförande i arbetsmarknadsutskottet, ser andra drivkrafter.

– Det här handlar ju om hur regeringen ideologiskt vill vrida om arbetsmarknaden, säger han.

LO:s chefekonom Dan Andersson konstaterar att löntagarna får betala för finansieringen av a-kassan två gånger. Arbetsgivaravgiften är ett en gång avstått löneutrymme. Men å andra sidan har arbetslöshetsförsäkringen i många år gått back när arbetslösheten legat på högre nivåer.

– Den som säger att den är överfinansierad i dag säger att den var gruvligt underfinansierad förut, säger Andersson som dock är skeptisk till att börja dribbla med arbetsgivaravgifterna.

Kompakt motstånd

Skälet till regeringens förslag att höja a-kasseavgifterna med 200–300 kronor i månaden är att egenfinansieringen ska öka. Därigenom ska löntagarna själva mer ta ansvar för hur arbetslösheten utvecklas inom det egna yrkesområdet – ju högre arbetslöshet, desto högre avgift. Dessutom ska pengarna finansiera föreslagna skattesänkningar.

Rensat för arbetsgivaravgiftens finansiering gör höjningen av avgiften att löntagarna står för hälften av a-kassans utbetalningar – mot 10 procent i dag.

Förslaget har mött kompakt motstånd från fackföreningsrörelsen. Saco konstaterar bland annat att akademikerna kommer överfinansiera sin arbetslöshet med 600 miljoner kronor. Det skulle därmed löna sig för Saco att öppna en egen a-kassa.

Läs också:

Olle Lindström/TT