Elever får omdömen i uppförande

NYHETER

Det blir ordningsomdömen i gymnasieskolorna i Uppsala.

Det beslutade utbildnings- och arbetsmarknadsnämden under onsdagen.

Omdömena ska dock vara frivilliga.

Beslutet innebär att elever och föräldrar ska erbjudas skriftliga omdömen om ordning och uppförande om de vill.

Oppositionen är dock kritisk till det nya förfarandet.

– Vi tror inte på det där. Alla elever ska ha rätt till utvecklingssamtal och där kan man diskutera fram och tillbaka. Det blir inte bättre för att man fäster det på pränt. Omdömena blir en allmän handling och blir offentlig. Eleverna har befarat att vem som helst, till exempel en arbetsgivare, kan se omdömet i efterhand. Det ligger mycket i de farhågorna, säger Ulrik Wärnsberg, (s), andre vice ordförande i utbildnings- och arbetsmarknadsnämnden i Uppsala.

Aftonbladet.se