”Regeringens passivitet borde brytas”

NYHETER

Lars Johansson (s)

Måste vi ändra livsstil för att kunna hejda den globala uppvärmningen?

- Ja, främst måste USA och Europa hushålla med transporter och materiellt överflöd. Konsumtionen av dessa tjänster och varor måste ner.

Vilket politiskt beslut är viktigast för att vi ska kunna minska utsläppen av växthusgaser i Sverige?

- Den så kallade oljekommissionens förslag borde omgående leda till politiska beslut. Den borgerliga regeringen har hittills inte gjort något. Släpp prestigen och släpp fram sregeringens kommissions förslag till beslut. Vi skulle då få ett radikalt minskat oljeberoende för uppvärmning och transporter.

Regeringen har utlovat en skattereduktion på 10 000 kronor för privatköp av miljöbilar. Är rabatt på miljöbilar en bra idé för att minska utsläppen? I så fall hur hög bör den vara?

- Jag tror att rabatten kunde dubblas till 20 000 kronor per fordon. Regeringens passivitet borde omgående brytas till aktiva åtgärder för att tillsammans med fordonsindustrin ta fram nya motorer som går på biogas och el genom forskningsprogrammet . Den gröna bilen. som ( s)- regeringen har satsat på.

Människans utsläpp av växt­hus­gaser påverkar Sveriges och jordens klimat. Vad gör politikerna åt utsläppen? Aftonbladet frågade riks­dagens 349 ledamöter.

Joachim Kerpner

ARTIKELN HANDLAR OM