Myndighet varnar för malariautbrott

NYHETER

Smittskyddsinstitutet varnar resenärer till turistparadiset – ”skydda dig mot myggen”

Flera svenska researrangörer har varit i kontakt med Smittskyddsinstitutet om malariautbrottet i det indiska turistparadiset Goa.

Enligt biträdande statsepidemiolog Anders Blaxhult finns det anledning att ta risken på allvar.

– Skydda dig mot myggen om du ska resa dit, säger han.

Researrangörerna har av smittskyddsinstitutet uppmanats att varna sina resenärer för malariarisken i Goa.

– Det är viktigt att man skyddar sig mot med myggmedel, myggnät och heltäckande kläder kvälls- och nattetid, säger Anders Blaxhult. Ska man ut på landsbygden eller vistas en längre tid i landet kan det även vara värt att överväga malariaprofylax. Det är viktigt att arrangörerna upplyser sina kunder om detta.

Smittskyddsinstitutet uppmanar också personer med feber som varit i Goa att skyndsamt kontakta sjukvården för utredning.

Biverkningar

Problemet med profylax är risken för biverkningar. Blaxhult har ingen generell rekommendation utan tycker att man får göra en bedömning från fall till fall.

– Ska man vara där i två veckor, bo på hotell och tillbringa mesta tiden på stranden är risken liten.

Men den finns. Till dags dato har fem européer, varav två svenskar, drabbats av malaria i Goa. Även två tyskar och en dansk har insjuknat.

Regn

Anledningen till utbrottet tros vara det myckna regnandet i december.

– Normalt sett ska det inte regna så mycket där så här års, säger Blaxhult.

Resenärer från Goa eller andra malariaområden ska vara uppmärksamma på feberutbrott som kan komma flera veckor efter hemkomsten. Inkubationstiden för malaria är mellan två och fyra veckor.

Olika malariatyper:

Robert Triches