62 dömda – 12 platser

NYHETER

Chefsöverläkaren avgick i protest mot platsbristen inom psykvården i Jönköping

JÖNKÖPING. 62 dömda. Men bara 12 vårdplatser vid länssjukhuset Ryhov.

Resursbristen fick dåvarande chefsöverläkaren att avgå.

Det satsas för lite pengar på psykiatrin, säger överläkare Monika Hammarén

Den 29 november förra året avslutades den häktade mannens rättspsykiatriska öppenvård vid länssjukhuset Ryhov i Jönköping.

I torsdags, samma dag som Tobias mördades, skulle 27-åringen ha haft ett möte men uteblev. Personal vid den psykiatriska kliniken försökte kontakta mannen, utan att lyckas.

Tre dåd i stan

På kort tid har tre incidenter inträffat i Jönköping. Samtliga har haft anknytning till psykiatrin.

Har ni tillräckligt med resurser?

– Vi har 62 dömda men bara 12 vårdplatser, det är ju en klar resursbrist. I flera år har en utbyggnad diskuterats, men det finns inga pengar, säger Johan Björck, verksamhetschef på psykkliniken.

Finns det risk för att läkare påskyndar utskrivningen på grund av platsbrist?

– Man gör kliniska bedömningar, det finns nog ingen läkare som skriver ut en vårdtagare bara för att påskynda en ledig plats.

”En obefintlig risk för återfall av brott”, skrev läkaren när mannen skulle skrivas ut.

Hur kan man göra ett sådant ställningstagande?

– Det är ett kategoriskt uttryck, jag skulle nog tro att läkaren menade en låg risk om mannen åt sin medicin, säger Monika Hammarén, överläkare vid Ryhovs psykiatriska klinik.

Varför utnyttjade inte psykvården möjligheten att besluta om öppen rättspsyk med tvångsmedicinering?

– Den här typen av rättspsykiatrisk vård innebär att det inte finns möjlighet till tvångsvård, mannen var redan utskriven, säger Monika Hammarén.

Vad kunde psykvården ha gjort annorlunda?

– Så länge lagstiftningen ser ut som den gör kan vi inte agera annorlunda utan att bryta mot lagen. Det är ju för jävligt att det drabbar ett litet barn, säger Johan Björck.

För lite pengar

– Helt klart satsas det för lite pengar på psykvården, säger Monika Hammarén som avgick som chefsöverläkare 1996.

– Jag avgick eftersom det genomfördes kraftiga nedskärningar trots att vi visste att det fanns stora brister.

I slutändan går det runt patienter som behöver vård på gatorna?

– Det är min bedömning, säger Monika Hammarén.

Socialstyrelsen inledde i går en utredning av den vård mannen har fått.

Läs mer:

Läs tidigare artiklar:

Camilla Sundell ,Emma Patel