Redlöst fartyg nära kollision

NYHETER

London

Lastfartyget Vindö driver redlöst bland gasplattformar på den stormhärjade Nordsjön efter ett maskinhaveri. Sent natten till fredagen var den omedelbara kollisionsfaran över.

Vindö hade med knapp nöd undgått att kollidera med en av plattformarna på torsdagskvällen. Fartyget var på väg mot ännu en plattform och befann sig som närmast endast 700 meter från den. Men det drev förbi strax efter klockan två på natten, säger en taleskvinna för brittiska sjöfarts- och kustbevakningsmyndigheten MCA .

En bogserbåt gav sig under natten ut till Vindö och beräknades var framme vid tiotiden på fredagsförmiddagen.

- Just nu är ingen annan plattform i fara och fartyget hinner inte heller kollidera med någon innan bogserbåten är framme, säger MCA.

En brittisk flygvapenhelikopter höll under natten beredskap för att vid behov gå ut och ta upp fartygets nio medlemmar i besättningen.

- Vi övervakar situationen noga och är fortfarande oroliga, säger MCA.

Inför den första kollisionsfaran evakuerades 20-talet anställda från en av plattformarna. Samtidigt avbröts gaspumpningen för att undvika explosion vid en krock.

Risken för kollisioner var länge överhängande när 4 400-tonnaren drev längre in bland Murdochfältets plattformar mindre än 49 nautiska mil utanför Englands ostkust.

Vindö som har en last med gödningsmedel fick maskinhaveri tidigare på torsdagen varpå fartyget drev in bland plattformarna. En MCA-taleskvinna uppger att besättning lyckades starta fartygsmaskineriet för ett kort stund och att ihärdiga försök att få igång det fortsätter.

Det Antigua- och Barbadosflaggade fartyget Vindö som har tysk redare var inblandat i en fartygskollision i september i fjol med det större lastfartyget Dealer. Vindö hade då inte svarat på radioanrop.

TT-AFP