Operatörer kan få jaga fildelare

Publicerad:
Uppdaterad:

Internetleverantörerna kan få större ansvar för otillåten fildelning i framtiden

Internetleverantörerna kan tvingas ta större ansvar för otillåten fildelning i framtiden.

I utredningen ”Musik och film på Internet - hot eller möjlighet?”, som överlämnas till justitieminister Beatrice Ask under måndagen, lägger utredaren ett stort ansvar på internetleverantörerna.

”Jag föreslår därför att internetleverantörer ska kunna åläggas att medverka till att intrång i upphovsrätten upphör”, skriver hovrättslagman Cecilia Renfors.

Hon säger samtidigt nej till förslagen om en bredbandsavgift, som förts fram i debatten kring den olagliga nedladdningen. Avgiften skulle delas mellan upphovsrättshavarna.

”Den avgiften skulle frånta rättighetshavarna deras ensamrätt och därmed möjligheten att förfoga över rättigheterna på en ordnad marknad”, skriver utredaren Cecilia Renfors.

Svårt att konkurrera

Hon anser också att nätförsäljning av film och musik då skulle få svårt att konkurrera.

– Jag kan se att det finns en stor efterfrågan på ny film och musik. De nättjänster vi har i dag möter inte kundernas behov, säger Cecilia Renfors.

Hon ser också att branschens kopieringsskydd av film och musik inte är användarvänliga och att man måste kunna spela upp materialet på olika maskiner.

– Man behöver förändra sina affärsmodeller för att bli mer användarvänliga och på så sätt bättre möta allmänhetens behov. Det borde branschen göra utan att invänta några lagändringar, säger hon.

Hon anser också att studierna kring upphovsrättslagstiftningen måste fördjupas.

– Jag har inte funnit att det finns några påtagliga brister i lagstiftningen i dag, säger hon.

TT

Publicerad: