Nyheter

Alkohol ökar cancerrisken

NYHETER

Ny studie: störst fara för unga kvinnor som dricker

Hög alkoholkonsumtion ökar risken för cancer dramatiskt, visar en ny studie.

De som börjar dricka vid låg ålder löper större risk att drabbas av cancer som vuxen.

- Sambanden mellan cancer och hög alkholkonsumtion är mycket tydliga, säger överläkare Lennart Hardell vid Regionsjukhuset i Örebro.

En ny studie visar att kvinnor med alkoholproblem före 45 års ålder ökar risken för cancer med 80 procent.
En ny studie visar att kvinnor med alkoholproblem före 45 års ålder ökar risken för cancer med 80 procent.

I Sverige har forskare unika möjligheter att studera hälsoeffekter genom de omfattande register som finns.

Överläkare Lennart Hardell och docent Sören Sigvardsson vid universitetssjukhuset i Umeå har samkört cancerregistret med det register som fanns mellan 1917 och 1977 över alkoholister. Rönen presenteras i dag på DN:s debattsida.

Studien omfattar 15 508 kvinnliga alkoholister, som jämförts med lika många kvinnor som inte fanns registrerade som alkoholister.

Forskarna fann 1 149 cancerfall hos alkoholisterna och 704 hos kontrollpersonerna.

- Det betyder en 60 procent större risk, som är statistiskt säkerställd, för de som haft en hög konsumtion av alkohol, säger Lennart Hardell till Aftonbladet.

Alkohol ökar risken för cancer i munhåla, svalg, övre luftvägar, lungor, lever, bukspottskörtel och genitalorgan.

Ökad risk för bröstcancer

Studien visar också på en ökad risk för bröstcancer på 40 procent hos storkonsumenter av alkohol.

- Det har tidigare diskuterats om ett samband mellan alkoholkonsumtion och bröstcancer. De här resultaten visar på ett klart och entydigt samband.

Bland kvinnorna som blivit alkoholister före 45 års ålder är farorna ännu större. För all cancer ökade risken med 80 procent och för bröstcancer 60 procent.

Av praktiska skäl har forskarna endast undersökt kvinnor.

- Det skulle vara intressant att gå vidare med männen, men jag har svårt att se att skillnaderna skulle vara betydande.

Lennart Hardell och Sören Sigvardsson varnar för fler cancerfall i Sverige i framtiden, eftersom åldern för alkoholdebuten sjunker. De alkoholrelaterade cancerfallen framträder dessutom i yngre ålder än andra cancerformer.

Debatt om effekterna

De senaste åren har alkoholens eventuella positiva effekter debatteras häftigt i den akademiska världen.

- Vid låg konsumtion för män över 50 och kvinnor över 40 visar alkohol vissa skyddsfaktorer, men vi ser inga sådana effekter bland de yngre.

Jens Kärrman

ANNONS EXTERN LÄNK

Jämför el och sänk din elkostnad på några få minuter via Compricer nu!

Compricer

Publisert:

Aftonbladet

/

Nyheter