Miljoner på spel för ledamöter

Foto: Stefan Matsson
Riksdagen.
NYHETER

Miljoner står på spel för över 60 riksdagsledamöter när de ska besluta om sina nya avgångsförmåner.

De nya reglerna väntas innebära en garanterad försörjning i högst två år jämfört med femton i dag.

TT:s kartläggning visar att med nuvarande regler så skulle 62 ledamöter, om de är kvar i riksdagen efter valet 2014, kunna sluta under nästa mandatperiod och ändå bli försörjda fram till pensionen – trots att de då bara är mellan 50 och 55 år.

De stramare regler som nu diskuteras skulle innebära två–tre miljoner kronor mindre i garanterad försörjning för dem. I extremfallet ännu mer. Därför är frågan om huruvida de nya reglerna ska gälla alla eller bara de nyinvalda efter valet 2014 känslig.

– Den enskilda ledamoten tittar i sin egen plånbok och funderar över sin framtid och det är det som gör det så känsligt. Det finns säkert de som suttit i riksdagen i tio–elva år och ser fram emot att kunna sluta, säger Centerns gruppledare Anders W Jonsson.

Bara nyinvalda?

Han har drivit kravet på stramare så kallade inkomstgarantier och vill att de nya reglerna ska gälla alla. Men i direktiven för den arbetsgrupp som ska ta fram förslag på ett nytt system står att förslaget bara ska gälla nyinvalda 2014.

Enligt Jonsson så var det en förutsättning för att få alla partier att gå med på att utreda inkomstgarantin. Partierna kan dock göra vilka ändringar de vill när till slut konstitutionsutskottet ska lägga fram ett färdigt lagförslag till riksdagen nästa år.

– Detta är ingen skitfråga. Det handlar ytterst om förtroendet hos väljarna för sina valda politiker säger Jonsson.

Även Miljöpartiet och Sverigedemokraterna vill att de nya reglerna gäller för både gamla och nya ledamöter. SD:s partisekreterare Björn Söder avfärdar argumentet att det skulle handla om retroaktiv lagstiftning.

– Vi har bara väljarnas förtroende för fyra år i taget, säger han.

Ligger lågt

MP:s partisekreterare Anders Wallner påpekar att MP:s inställning är att riksdagsuppdraget inte ska vara ett livstidsjobb och att man därför är emot att vissa ledamöter ska kunna bli försörjda i många år efter att de slutat.

De övriga partierna ligger lågt och hänvisar till arbetsgruppens arbete.

Det förslag arbetsgruppen nu diskuterar innebär bland annat, enligt vad TT erfar, att de nyinvalda 2014 ska kunna få inkomstgaranti på cirka 50 000 kronor i månaden i högst två år om de slutar efter minst åtta år i riksdagen. Arbetsgruppen väntas lägga fram sitt förslag till riksdagsstyrelsen den 30 januari.

TT