Därför är tågen så punktliga

Publicerad:
Passagerare väntar på att få gå ombord.
Foto: Ulf Höjer
Passagerare väntar på att få gå ombord.

NYHETER

Är tåget 15 minuter försenat?

Grattis, då är du i tid.

Åtminstone om man får tro Trafikverkets nya sätt att räkna antalet punktliga tåg.

Svenska tåg blir allt bättre på att passa tiden. I dag är hela 97 av 100 tåg i tid, jämfört med 87 av 100 för ett år sedan, uppger Sveriges Radios Kaliber.

Men förklaringen är inte att tågen har blivit punktligare – utan att Trafikverket har höjt gränsen för vad som räknas som försening, från 5 till 15 minuter.

Förändringen är resultatet av en uppgörelse mellan Trafikverket och tågbranschen i Sverige, uppger Trafikverkets ställföreträdande generaldirektör Caroline Ottosson för Sveriges Radio.

SR: Varför väljer ni just 15 minuter, jag har fortfarande inte förstått det?

– Sverige är ett stort land. Många tåg går långa sträckor och då har vi valt att ha det på 15 minuter, säger Ottosson.

Enligt henne har man även infört förändringen för att kunna jämföra statistiken med den från den internationella järnvägsunionen, UIC.

Men enligt Kaliber är UIC:s statistik inte möjlig att jämföra med den svenska då vi i Sverige inte har någon uppdelning mellan regionaltåg och fjärrtåg.

Inte heller när man undersökt statistik från andra länders motsvarighet till Trafikverket, däribland de nordiska länderna samt Storbritannien, Tyskland och Schweiz, har man kunnat hitta någon som redovisar 15 minuters försening som att tåget är i tid.

SR: Har ni tagit reda på vad resenären upplever som försening?

– Det är en fråga som vi kommer att hantera inom ramen för det här systematiska punktlighetsarbetet, för det är intressant att enligt den punktlighet som vi redovisar så går det bättre, men alla upplever inte det ute i systemet. Och därför måste vi lära oss mer om vad våra kunder, vad resenärerna tycker för att kunna sätta in rätt åtgärder, säger Caroline Ottosson.

Publicerad: