Nyheter

Stefan Ingves sänker räntan

Av: 

Joachim Kerpner

Lisa Röstlund

NYHETER

Reporäntan sänks till 1,25 procent.

Det meddelar Riksbanken.

– Sänkningen innebär en lättnad för såväl hushåll som företag, säger Pontus Braunerhjelm, professor i nationalekonomi.

Beskedet om sänkningen kom från Riksbanken klockan 9.30 i morse. Reporäntan sänks med 0,25 enheter till 1,25 procent.

Ledamöterna Karolina Ekholm och Lars E O Svensson reserverade sig mot beslutet i Riksbankens direktion. De ville båda ha en sänkning av reporäntan till 1 procent, uppger TT.

Pontus Braunerhjelm, professor i nationalekonomi vid KTH i Stockholm, säger till Aftonbladet:

– Jag tycker att det var ett välkommet besked. Inte helt väntat, men absolut väl motiverat. Det var positivt.

Varför var det motiverat?

– För att vi har en avmattning i ekonomin. Den svenska räntan har legat förhållandevis högt, det har drivit upp kronkursen.

Vad innebär sänkningen?

– Det innebär en lättnad för såväl hushåll som företag. Bostadslånen för hushållen kommer förmodligen att sänkas något.

Hur tror du att diskussionerna har gått inom Riksbanken?

– Uppenbarligen har de så kallade duvorna som företräds av akademikerna i Riksbankens direktion fått gehör för sina synpunkter. Samtidigt som vi har sett att den europeiska konjunkturen har avmattats rätt väsentligt de senaste månaderna, så har även Kinas ekonomiska utveckling dämpats.

– Det finns flera olika tecken som tyder på global avmattning, därför var detta välkommet.

Så här lyder Riksbankens egen förklaring till att reporäntan sänks:

"Efter en oväntat stark utveckling hittills i år dämpas nu tillväxten i svensk ekonomi. Under sommaren har kronan stärkts snabbare än väntat och därtill har produktiviteten blivit oväntat hög. Inflationstrycket väntas därför bli lägre än vid bedömningen i juli. För att motverka att inflationen blir för låg framöver har Riksbankens direktion beslutat att sänka reporäntan med 0,25 procentenheter till 1,25 procent. Reporäntan väntas vara kvar på denna nivå fram till mitten av nästa år, vilket understödjer konjunkturen och bidrar till att inflationen stiger mot målet på 2 procent."

ANNONS

20% på solskydd från ACO Sun - solsäkert för hela familjen!

Extern länk från ACO Sun

Köp här

Publisert:

Aftonbladet

/

Nyheter