Döende måste få bättre vård

Av: Erik Melin

Publicerad:

I livets slutskede måste patienter få bättre vård. Som det är idag läggs för många patienter in flera gånger, det skriver Socialstyrelsens generaldirektör, Lars-Erik Holm, och enhetschef, Anette Richardson, på SvD Brännpunkt.

En kartläggnings som verket gjort visar att uppemot var tionde patient lades in på sjukhus minst två gånger den sista månaden i livet. Dessutom fick knappt hälften av de som dog förra året av läkare veta att de var döende.

Socialstyrelsen vill se förändring och skriver att vårdpersonal måste få vidareutbildning om palliativ vård, att man måste bli bättre på att bedöma patienters smärta, bli bättre i kontakten med patienterna, att alla patienter i livets slutskede ska få möjlighet att prata om existentiella frågor samt att kommuner och landsting måste samarbeta bättre.

Publicerad: