Studie: Vegan bäst för klimatet

TT TT TT

Uppdaterad 2019-06-14 | Publicerad 2018-06-17

Produktionen av kött har minst sex gånger större klimatpåverkan och tar upp 36 gånger mer jordbruksmark, än växter och grönt. Arkivbild.

Den bästa insatsen du kan göra för klimatet är att bli vegan, enligt den hittills största studien som gjorts av lantbrukets klimatpåverkan.

– Genom att äta växtbaserat kan vi minska utsläppen från livsmedel med över 70 procent, säger docenten Fredrik Hedenus.

Kött- och mjölkprodukter står bara för 18 procent av de kalorier vi människor får i oss och 37 procent av proteinet. Ändå tar produktionen av dessa upp 83 procent av jordbruksmarkerna och står för 60 procent av klimatutsläppen.

Det framkommer i den hittills mest omfattande studien som gjorts över lantbrukets miljö- och klimatpåverkan, där data från 38 700 lantbruk i 123 länder har undersökts.

– Studien bekräftar det man tidigare sagt, att köttproduktion är en av de industrier som lämnar det största klimatavtrycket. Men i och med att de har så mycket data har den stabiliserat hela forskningsläget inom mat- och miljöpåverkan, säger Fredrik Hedenus, docent i fysisk resursteori på Chalmers.

Mark till annat

Enligt studien skulle man genom att sluta producera kött- och mejeriprodukter kunna minska jordbruksmarkerna med mer än 75 procent, ett område lika stort som USA, Kina, EU och Australien tillsammans – och ändå klara av att föda världens befolkning.

– Den marken skulle vi sedan kunna använda till mycket annat bra. Till exempel till ekologisk produktion som kräver mer mark, eller till att producera bioenergi som kan ersätta fossila bränslen, säger Fredrik Hedenus.

I studien framkommer det även att samma typ av livsmedel kan ha väldigt olika klimatpåverkan, beroende på hur de produceras. Kött från biffkor som fötts upp på skövlad skogsmark orsakar till exempel upp till tolv gånger mer växthusutsläpp än de som betat på naturliga betesmarker.

– Det är ganska stor variation i hur mycket utsläpp de orsakar per kiloprodukt, men samtidigt visar studien konsekvent att animaliska produkter alltid har högre miljöpåverkan än vegetabiliska, säger Fredrik Hedenus.

Sverige inte bättre

Han har själv forskat i ämnet – fast då haft Sverige i fokus. Och här hemma ser siffrorna ut så här: en femtedel av växthusgasutsläppen kommer från den mat vi äter. Av det står kött och mejeriprodukter för 75 procent.

– Det är ungefär samma siffror och mönster som de har kommit fram till i den globala studien. Animaliska produkter orsakar större utsläpp och kräver mer mark.

Studien publiceras i den vetenskapliga tidskriften Science.

Fakta: Köttets klimatpåverkan

Enligt Per Bodin, miljömålssamordnare på Jordbruksverket, finns det flera skäl till att köttproduktion har en negativ klimatpåverkan:

1. Köttproduktion innebär "ett till steg i ledet" innan vi har mat på våra tallrikar. I stället för att odla mat vi äter, så odlar vi mat som djuren äter.

2. Foderproduktionen orsakar utsläpp dels genom att man kör traktorer, dels genom att man lägger kvävegödsel på åkrarna som delvis blir till lustgas, som är en växthusgas.

3. Använder man konstgödsel tillkommer utsläpp från tillverkning av denna gödsel. I vissa områden i världen skövlas regnskog och andra naturliga ekosystem för odling av till exempel soja. Intensiv köttproduktion baserad på hög andel sådant foder får därför högre utsläpp av växthusgaser.

4. Kornas matsmältning omvandlar gräs till bland annat metan, som är en växthusgas.