Reinfeldt sågar de rödgrönas förslag – får stöd av F-kassan

”Människor riskerar socialbidrag med förslaget”

Människor riskerar socialbidrag med de rödgrönas sjukförsäkringsförslag.

Den varningen kommer från en av Försäkringskassans egna analytiker.

– Det finns problem med det här, säger Bertil Thorslund på myndigheten.

Fullt krig råder om Sveriges sjuka.

I förra veckan presenterade den rödgröna oppositionen sitt motförslag till regeringens nya sjukskrivningsregler.

Den så kallade stupstocken skulle bort, det vill säga ingen bortre gräns för hur länge man får vara sjuk ska råda med S, V och MP i regeringsställning. En hel del skulle också utredas. Bland annat tanken att förtida pension ska kunna ges först vid 58 års ålder.

I dag går statsminister Fredrik Reinfeldt och socialförsäkringsminister Cristina Husmark Pehrsson till motangrepp.

På Dagens Nyheters debattsida hävdar de att de rödgröna genom 58-årsgränsen glömmer bort människor som till exempel lider av allvarliga medfödda funktionshinder, som cp-skador. Reinfeldt och Husmark Pehrsson varnar också för att vissa grupper skulle få lägre ersättning med de rödgrönas system, jämfört med dagens.

Ställer sig frågande

Deras farhågor delas till viss del av Försäkringskassans egen analytiker Bertil Thorslund. Han ställer sig också frågande till 58-årsgränsen.

– Lek med tanken att bedömningen om att en person helt har förlorat sin arbetsförmåga görs när personen är 40 år. Men eftersom det inte finns någon möjlighet till förtidspension före 58 års ålder så betyder det att man i 18 år får så att säga låtsas att den här personen ska kunna bli frisk. Det ger ett administrativt bekymmer, säger Bertil Thorslund.

En annan grupp som enligt Bertil Thorslund skulle kunna hamna i kläm är människor med svåra medfödda skador. I dag är det förtidspension som gäller för de här personerna, efter det att föräldrarnas vårdbidrag upphört.

Bertil Thorslund undrar också vad som ska hända med den grupp som i dag helt saknar sjukpenninggrundande inkomst – och som därmed inte kan få någon sjukpenning. Om de dessutom inte kan beviljas förtida pension före 58 års ålder, vilken inkomst är det då som gäller?

– Då måste det väl nästan bli socialbidrag, säger Bertil Thorslund på Försäkringskassan.

”Är en vantolkning”

Han har fel precis som Fredrik Reinfeldt och Cristina Husmark Pehrsson har fel, svarar de rödgröna.

– Det är en vantolkning av den rödgröna överenskommelsen. Vårt förslag innebär självklart inte att människor som har en stadigvarande nedsatt arbetsförmåga under 58 år kommer att få sänkt ersättning, säger Veronica Palm, Socialdemokraternas talesperson i frågan.

Däremot är det inte klart vad ersättningen för de som är under 58 år ska kallas i det rödgröna systemet.

– Det vi säger är att de har en ersättning i dag och vi kommer inte att rycka undan ersättningen för den gruppen människor, säger Veronica Palm.

Hon tycker att dagens debattartikel luktar desperation från Fredrik Reinfeldts sida.

Jag kan inte tolka den på något annat sätt än att de har det ganska jobbigt. Att en statsminister går ut på en sakministers område och angriper ett oppositionsförslag samtidigt som 50 000 människor kommer att bli utförsäkrade, det känns lite desperat. I stället borde han ge svar på den politik som han själv har orsakat.

Aftonbladets bloggar
Publisert: