”Opus Dei är ingen sekt”

avLinda Hjertén

NYHETER

Katolska kyrkan om den omdiskuterade organisationen

Foto: MAGNUS WENNMAN

En toppstyrd, elitistisk sekt där medlemmarna piskar sig själva eller en konservativ organisation som gör nytta?

Katolska kyrkan var tveksam när Opus Dei ville komma till Sverige men står i dag bakom den kontroversiella sammanslutningen.

– Vi ser dem absolut inte som en sekt, säger Maria Hasselgren, katolska kyrkans talesperson i Sverige.

I Norge är Opus Dei förbjudet. Och när Opus Dei, latin för "Guds verk", ville etablera sig i Sverige på 80-talet var inte alla i den svenska katolska kyrkan odelat positiva. I stället utbröt stora diskussioner.

Men eftersom det rådde brist på präster kunde dåvarande biskop Hubertus Brandenburg inte säga nej och 1984 etablerade sig den katolska och reaktionära sammanslutningen i Sverige.

"Värdefull insats"

Brandenburg har senare sagt om Opus Dei, som bland annat driver skola för flyktingbarn och hjälper hemlösa:

– De gör en värdefull insats i kyrkan, och det är en tillgång för Stockholms katolska stift att ha dem här. Varje religiös gemenskap har sin speciella kallelse och spiritualitet.

När det blåst kring organisationen, och när den hamnade i världens blickfång i samband med "Da Vinci-koden", har inte bara Vatikanen visat sitt stöd för Opus Dei – även den svenska katolska kyrkan har valt att stå bakom dem. Och de säger i dag att de absolut inte ser Opus Dei som en sekt.

– Nej, så betraktar vi dem inte alls. I Sverige är vi väldigt snabba med att döma ut rörelser vi inte vet mycket om som en sekt. Opus Dei är en organisation precis som till exempel Jesuitordern, och de svarar för sig själva ekonomiskt. Man kan dra paralleller mellan socialdemokraterna och SSU. SSU är ju även de socialdemokrater men är samtidigt en självständig organisation som driver egna kampanjer och verksamheter, säger Maria Hasselgren, katolska kyrkans talesperson i Sverige.

Självspäkning

Hasselgren säger att Opus Dei måste följa vissa regler. Bland annat får de generellt inte värva medlemmar under 18 år och om Biskopen ser anledning att granska dem kan han göra det, samt fatta beslut om de inte ska få fortsätta att verka i stiftet.

– Men det har aldrig funnits några skäl att göra det eftersom inga rapporter om övergrepp eller oegentligheter förekommit.

Att medlemmar i gruppen ägnar sig åt så kallad självspäkning säger den katolska kyrkan inget om.

– Det är ett sätt att öva ödmjukhet och att dela Kristi lidande, men det vore fel om någon kände sig pressad att utöva någon form av självspäkning. Det är ingenting vi uppmuntrar till eller som någon ska uppmuntra till, säger Maria Hasselgren.

Ser ni några problem med att Opus Dei ska öppna en flickskola i Surahammar?

– Nej, inte om det sköts som det ska. Det vill säga att det är öppet och frivilligt och att de uppfyller samma krav som vilken skola som helst.

Elitistiska

Men det finns saker som både de inom och utanför den katolska kyrkan kritiserat Opus Dei för. De beskylls bland annat för att vara väldigt slutna, en organisation nära omöjlig att få full insyn i. Inte ens den svenska katolska kyrkan vet hur många medlemmar Opus Dei har i Sverige som ett exempel, bara att det finns 87 000 världen över.

Opus Dei har även anklagats för att ha märkliga sätt att rekrytera nya medlemmar, bland annat genom ungdomsverksamheter som enligt avhoppade medlemmar sakta men säkert indoktrinerar den unge till Opus Deis sätt att leva. Och de anses även vara elitistiska.

– De inriktar sig mot väletablerade yrkesmänniskor som har viktiga positioner i samhället. De får även skarp kritik för sin väldiga uppdelning mellan män och kvinnor och att de förr stod nära Franco-regimen, säger en medlem i den katolska kyrkan som vill vara anonym.

– Jag skulle inte kalla dem för en sekt, men nog är det bra att de granskas. Det borde inte vara tillåtet att en grupp inom kyrkan får vara så pass sluten, säger en annan.