Nu vill Quick bli frisläppt

NYHETER

”Han känner sig trakasserad av läkaren på Säter”

Foto: ”FRISK I ÅTTA ÅR” Thomas Quick vill nu ha en oberoende utredning av sin hälsa – för att få beslutet om sluten rättspsykiatrisk vård hävt.

För första gången vill Thomas Quick släppas fri.

Han anser sig vara frisk och kräver en oberoende psykutredning.

– Vi upplever att chefs­överläkaren på Säter mer eller mindre trakasserar honom, säger advokat Thomas Olsson.

Den sjätte maj i år beslutades att den slutna rättspsykiatriska vården ska fortsätta.

Det är en prövning som görs rutinmässigt var sjätte månad. Men för första gången överklagas beslutet nu av Sture Bergwall, mer känd som Thomas Quick.

I överklagan, som Aftonbladet tagit del av, menar Bergwall att han varit frisk i åtta år och att chefsöverläkaren gjort en felaktigt psykiatrisk bedömning.

Inga ångestanfall

De problem han haft med ångestanfall och självmordsförsök försvann redan 2002. Det var då som den kraftiga medicineringen med lugnande medel avslutades. Bergwall menar att en mer ingående utredning av hans psykiska hälsa inte gjorts sedan 1991. Och de diagnoser som ligger till grund för beslutet att han ska fortsätta vårdas är från åren 1994 till 2001.

– Det läkaren påstår vara grundstörningen, den har alltså inte visat sig på snart åtta år, säger advokat Thomas Olsson.

Sture Bergwall kräver nu en oberoende utredning av landets främsta experter, i Socialstyrelsens rättsliga råd.

”Felaktiga diagnoser”

– Vi upplever att chefsöverläkaren på Säter mer eller mindre trakasserar honom genom att tillvita honom en massa diagnoser som det inte finns något stöd för, säger Thomas Olsson.

Ulf Cristoffersson, verksamhetschef på rättspsyk i Säter, hänvisar till sekretessen och vill inte kommentera överklagan.