Riksåklagare granskar Knutbymålet igen

Av: Lisa Röstlund

Publicerad:
Uppdaterad:

Forskare begär resning i målet mot Helge Fossmo

1 av 2 | Foto: Foto: BÖRJE THURESSON
I FÄNGELSE Helge Fossmo dömdes för anstiftan till mord på sin andra hustru Alexandra till livstids fängelse.

Heléne Fossmo hade hål i huvudet och hög dos smärtstillande i blodet.

Men Knutbypastorn Helge Fossmo friades från misstankar om mord.

– Hon fick i sig läkemedlet vaginalt, rektalt eller via spruta, säger Ulf Jonasson, doktor i folkhälsovetenskap – som nu begär att målet tas upp igen.

Forskaren kräver att målet mot Knutbypastorn Helge Fossmo tas upp igen. Anledningen är att kunskaperna om det läkemedel som hittats i den första hustruns blod nu ökat.

– Hade hon dött i dag av de här tabletterna hade det blivit en helt annan reaktion. Då hade man fokuserat på de här läkemedlen. ”Vad har hänt?”. Det är det som är den springande punkten, säger Ulf Jonasson, doktor i folkhälsovetenskap som forskat inom rättsmedicin i Uppsala.

Jonasson har nu skickat en femsidig inlaga till riksåklagaren, där han uppmanar till att fallet tas upp igen.

Polisen: ”En olycka”

1999 hittades Heléne Fossmo död i sitt badkar. Trots att hon hade ett hål i huvudet och en toxisk koncentration av dextropropoxifen i blodet, bedömde polisen att hennes död var en olycka.

Maken Helge Fossmo dömdes senare till livstids fängelse för anstiftan till mord på sin nya hustru Alexandra och anstiftan till mordförsök på en man i grannhuset. Men han friades från misstankarna om mordet på sin första fru.

Men nu vill alltså Ulf Jonasson att fallet tas upp igen. Han menar att man hade bedömt fallet annorlunda i dag. Dextropropoxifen är ett narkotikaklassat smärtstillande medel. En överdos av dextropropoxifen kan orsaka andningsuppehåll med dödlig utgång.

– Enkelt uttryckt påverkas hjärtmuskeln, som försvagas. Får man för mycket av tabletten slutas hjärtat att slå och då dör man, säger Ulf Jonasson.

Förbjöds i mars i år

Läkemedelsverket bekräftar att kunskapen om hur dödligt medlet är har ökat.

– Ja det har den gjort. Och samtidigt har man hela tiden haft behov att behandla personer med svårra smärttillstånd i vården. Men det fanns för många problem med dödsfall, säger Jane Ahlqvist Rastad, läkare på medicinska informationen, Läkemedelsverket.

Alla läkemedel som innehåller dextropropoxifen förbjöds i Sverige i mars 2011.

– Det har varit väldigt mycket biverkningar. Framförallt har kombinationen med andra läkemedel eller med alkohol varit väldigt väldigt bekymmersamma. Det har varit lätt att överdosera.

Fossmos advokat: ”Han vet inte hur hon dog”

Hon hade inga tablettrester i magsäcken, enligt obduktionsutlåtandet.

– Då har hon alltså fått i sig medlet vaginalt, rektalt eller via spruta. Helge Fossmo var diabetiker.

Helge Fossmos advokat Anton Strand uppger till Aftonbladet att Helge Fossmo är positiv till en noggrann utredning:

– Helge Fossmo erkände ju sin del i Knutbyhändelserna 2006. Han tog på sig ansvaret för medhjälp. När han fått frågor om den här händelsen har han uttryckt önskemål om en grundligare utredning. Han känner inte till de bakomliggande orsakerna till varför hon avlidit.

"Enda klara att hon dött"

Anton Strand har inte tagit del av Ulf Jonassons resningsansökan. Han tror inte att fallet kommer upp igen.

– Att man skulle kunna få en resning beviljad på de grunderna är omöjligt. Helge Fossmo är helt friad från de här anklagelserna. Hovrätten har egentligen bara kunnat konstatera att hon hittats död i ett badkar. Vad det är för läkemedel, och eventuella uppgifter om farligheten av det läkemedlet, är ovidkommande i sammanhanget, säger Anton Strand.

– Hovrätten har slagit fast att det finns andra rimliga förklaringar till hennes död än att hon har dött av ett brott. Den här resningsansökan kommer inte kunna leda fram till något.

Riksåklagaren granskar fallet på nytt

– Det är alldeles för tidigt att tycka något i sak i frågan. Jag har bara läst igenom hans inlaga. Jag har inte kommit igång med handläggningen eller bör, säger Gultra Åhlund, byråchef vid riksåklagarens kansli.

Hon uppger att det generellt sett är svårt att få resning.

– Resningsreglerna är väldigt restriktiva. Man kan få resning till förmån, och det är särskilt svårt att få resning till men. Det som görs gällande i det här fallet är de nya rönen kring läkemedlet. Då är väl Ulf Jonassons klo att om man känt till detta om läkemedlet skulle man resonerat annorlunda. Men jag har som sagt inte hunnit sätta mig in i fallet.

Åklagare Anne Sjöblom har hört forskaren men kommer inte att begära resning.

– Vi kan ändå inte styrka att Fossmo är skyldig till det här mordet, säger Sjöblom till TT.

Riksåklagaren kan dock begära resning i Högsta Domstolen oberoende av åklagarens bedömning.

Fotnot: Fallet tas upp i programmet Veckans Brott i SVT1 i kväll klockan 21.

Publicerad: