Svaret: Inget är nytt

Av: Anders Johansson

Publicerad:
Uppdaterad:

Här duckar hovet för inspelningen

Här möter Aftonbladets reporter Anders Johansson hovets informationschef Bertil Ternert - som förnekar att det finns något nytt i inspelningen.
Foto: URBAN ANDERSSON
Här möter Aftonbladets reporter Anders Johansson hovets informationschef Bertil Ternert - som förnekar att det finns något nytt i inspelningen.

På det inspelade samtalet sägs flera gånger att kungen blev informerad om Anders Lettströms gangsterkontakter.

Men hovets inställning låter sig inte ändras.

– Vi avstår från att kommentera ytterligare, säger informationschef Bertil Ternert.

Det sägs här att kungen var informerad om turerna, att de här personerna från den undre världen skulle engageras att köpa en dementi av bokens huvudkälla. Och Mille hade sagt, vilket också skulle ha redovisats för kungen, att även de anonyma källorna i boken var beredda att dementera.

– Nej, alltså det här är ju en upprepning, historien är ju väl bekant och känd. Och vi har inga kommentarer specifikt kring det här. Men däremot är det en anmärkningsvärd uppgift att Rikskrim avlyssnar statschefen. Om det överhuvudtaget skulle vara sannolikt.

Men om det nu är så att kungen är informerad om alla dessa turerna?

– Under ett års tid har vi från vår sida kommenterat det här så många gånger. Och de kommentarer som har sagts står fast, det finns inget nytt i detta. Vad som är nytt, som jag är obekant med, är att Rikskrim avlyssnar statschefen. Det tycker jag är en anmärkningsvärd uppgift.

Du tycker att det inte finns något nytt i detta, men vad menar du med det?

– Under det här året som har varit så har alla de här banden varit tillgängliga på många redaktioner. Och jag uppfattar nog att vi har kommenterat allt kring de här banden på alla sätt som man kan kommentera det. Så vi avstår från att kommentera ytterligare.

Just det här har ju inte varit ute tidigare någonstans innan – där det uttryckligen sägs att kungen fick information fortlöpande.

– Ja... det som är nytt enligt min uppfattning är ju att Rikskrim har avlyssnat statschefen enligt utsaga här. Det är för mig en ny uppgift.

Och den uppgiften tycker du är anmärkningsvärd?

– Ja, absolut.

Men du tycker inte att den här andra uppgiften är anmärkningsvärd?

– Nej, men allting annat har vi kommenterat tidigare, och det kommer vi inte kommentera ytterligare. Alltså de här uppgifterna har varit ute tidigare och det har ställts frågor kring det tidigare och då har vi kommenterat det. Och vi kommenterar dem inte ytterligare.

Men de här uppgifterna har faktiskt inte varit ute – att kungen har fått den här informationen.

– Banden och inspelningarna, vad de har innehållit och vad som har publicerats och så vidare, det har varit väldigt exponerat senaste året. Den enda uppgift jag anser inte är kommenterad tidigare är det här med att Rikskrim påstås ha avlyssnat statschefen. Och det tycker jag är anmärkningsvärt.

Publicerad: