Annie Lööf vill ha trängselskatt i fler städer

Trängselskatt i Stockholm.
Trängselskatt i Stockholm.

Annie Lööf och Centerpartiet vill ha mer trängselskatt.

Och ger exempel på flera platser i landet där det kan införas.

"Vi vill öppna för att fler städer följer Stockholms och snart och Göteborgs exempel" skriver de på DN Debatt.

Annie Lööf.
Annie Lööf.

Centern presenterar i Dagens Nyheter ett nytt infrastrukturprogram. De anser att transportsektorn inte klarat sin "hemläxa på miljöområdet". Det skriver partiledaren tillsammans med Centerns trafikpolitisk talesperson Anders Åkesson på dagens DN Debatt.

Ett förslag för att komma till rätta med det är att införa trängselskatt på fler orter.

Ska fattas lokalt

"Besluten ska alltid fattas lokalt, men förutsättningar för denna modell borde finnas på fler platser i landet, som exempelvis Uppsala och Linköping" skriver de.

Trängselskatten finns i dag i Stockholm och 2013 även i Göteborg. Men för att klara efterfrågan och förväntan på Sveriges transportsystem behövs mer pengar och trängselskatt i på fler orter, enligt Centern.

"Avgifter är en del i en ökad mångfald av finansieringsformer för infrastruktur" skriver Annie Lööf och Anders Åkesson. På tio månader i fjol betalades över 500 miljoner kronor i trängselskatt.

Klimatfrågan största utmaningen

I infrastrukturprogrammet föreslår C också åtgärder som gör det möjligt för det kollektiva resandet att fördubblas till 2020. Därför vill de också öka investeringarna i "strategiska pendlarstråk" och kapaciteten för järnvägen.

I artikeln kallar de klimatfrågan den största utmaningen för transportsektorn och skriver att "Långsiktiga hållbara kommunikationer är en grundläggande förutsättning för vårt lands tillväxt och utveckling".

Publisert: