Så säger experten om sjölagen

NYHETER

Hugo Tiberg, professor i sjörätt vid Stockholms universitet, menar att det är den som styr som har ansvar.

Men enligt honom kan polisen kan ha tänkt rätt.

– Hon kunde inte båten ordentligt och han sade något om hur hon skulle lägga till och det kan tyda på att han räknas som befälhavare, säger Tiberg till TT.

Enligt Tiberg betraktas ofta den som styr som befälhavare, trots att det kan vara den som navigerar som ytterst bär ansvaret.

Måste ha befälhavare

Det blir alltså en bedömningsfråga för polis och domstol men också för besättningen på båten om vem som för befälet.

– Det avgörande enligt sjölagen är vem som är befälhavare. Hon kunde inte båten ordentligt och han sade något om hur hon skulle lägga till och det kan tyda på att han räknas som befälhavare, säger Tiberg till TT.

Inte som biltrafiken

Problemen menar han uppstod när sjölagen ändrades 2010.

– Tidigare skulle man bedöma vilken nykterhet som krävdes för varje särskild roll ombord och döma efter det. Nu har man fört över de regler som gäller på vägarna till sjön och så tror man att den som håller i ratten har ansvaret, säger han.

TT: Vad händer om man är flera stycken i en båt och någon som är onykter varnar för ett grund?

– Bara för att han är passagerare och säger till om en sak betyder det inte att han kan fällas.

TT