M vill ha skolplikt från sex år

Skolplikten bör tidigareläggas och i framtiden gälla från sex års ålder.

Det skriver Tomas Tobé (M), ordförande i utbildningsutskottet, och Lärarförbundets ordförande Eva-Lis Sirén på Dagens Nyheters debattsida.

Förskoleklasserna i sexårsverksamheten blir i dag styvmoderligt behandlade. Att göra dem obligatoriska skulle stärka deras ställning. I fortsättningen ska förskoleklassen vara en övergång mellan förskolan och grundskolan. Att flytta ner skolplikten ett år innebär också ett tydligare steg mot en tioårig grundskola, skriver de.

"Bättre resultat"

Författarna skriver vidare att skolplikt vid sex års ålder "ger ett tydligt signalvärde för samhället" och de frågar sig

"Vad är egentligen viktigare än att våra barn tidigt stimuleras att lära sig och utveckla sina färdigheter?"

Eleverna kommer att prestera bättre till följd av en tidigare skolplikt, menar skribenterna och hänvisar till forskning som visar att barn som inte stimuleras tidigt riskerar att halka efter under resten av skolgången.

"Förbättrar språkutvecklingen"

Barn som har gått i förskola lyckas bättre under hela skoltiden får bättre resultat i matematik, språk och social utveckling.

Och en obligatorisk förskoleklass är enligt artikelförfattarna en viktig komponent för att ge alla barn större möjlig­heter att lyckas i skolan. De menar att en tidig skolgång kommer att förbättra elevernas språkutveckling om de redan på förskolestadiet kan få hjälp med språket. "Kan lärare redan i förskoleklassen sätta in rätt åtgärder så är mycket vunnet senare i grundskolan", skriver de. 

Publisert: