Forskare: Fel fokus i klimatdebatten

Av:  TT TT TT

De svenska koldioxidutsläppen är mycket små i ett internationellt perspektiv. Den största andelen av de kvarvarande utsläppen kommer från från trafiken.
De svenska koldioxidutsläppen är mycket små i ett internationellt perspektiv. Den största andelen av de kvarvarande utsläppen kommer från från trafiken.
Kina står för de överlägset största koldioxidutsläppen av alla länder, en effekt av landets satsning på kolkraft. Bilden är tagen i provinsen Shanxi.
Kina står för de överlägset största koldioxidutsläppen av alla länder, en effekt av landets satsning på kolkraft. Bilden är tagen i provinsen Shanxi.
Koldioxidutsläppen från flyget har debatterats flitigt i valrörelsen.
Koldioxidutsläppen från flyget har debatterats flitigt i valrörelsen.

Klimatfrågan har på sistone åkt upp som en av de stora frågorna i årets valrörelse.

Bra, anser klimatexperten Christian Azar – men tycker att fokus ligger för mycket på vad den enskilda individen kan göra.

– När man förvandlar klimatpolitiken till vad man får och inte får göra och börjar peka finger åt folk, blir det lätt fel. Frågan blir förknippad med renlevnadsmoralism, säger han.

Azar är professor i energi och miljö på Chalmers Tekniska Högskola i Göteborg och är en av de främsta klimatforskarna i landet. Han tycker det är bra att klimatet kom med i valrörelsen, men ifrågasätter debattens inriktning.

Det har talats om klimatångest, lådcyklar och köttkonsumtion, om bilåkande och utsläppen från våra flygresor. Vissa har ifrågasatt om vi över huvud taget borde flyga.

– Det har handlat mycket om vad man kan göra som individ. Men vi löser inte problemet genom att släcka lamporna i hemmet, anser han.

– Det är lovvärt att vilja bidra, men individen kan inte lösa detta. Klimathotet kan vi bara komma åt genom kollektiva, politiska lösningar.

Svenska utsläppen mycket små

Sådana politiska lösningar, på global och nationell nivå, måste inkludera en tydlig spelplan för marknadens aktörer – exempelvis avgifter som gör det dyrt att släppa ut koldioxid, säger han.

Azar påpekar att vi inte förväntar oss individuella lösningar på andra stora frågor, som militärt försvar, sjukvård och utbildningssystem. Vi försöker lösa dem politiskt.

Det kan också vara viktigt att komma ihåg att Sverige som land svarar för 0,13 procent av de globala koldioxidutsläppen – en försvinnande liten andel – och att vi numera släpper ut betydligt mindre per capita än den genomsnittlige kinesen.

– Från ett utsläppsperspektiv är vi en mycket liten del av världen, säger Azar.

EU en förebild

Det stora problemet med klimathotet är förstås att vi i Sverige inte kan göra särskilt mycket åt vad som händer i Kina och USA – som tillsammans svarar för över 40 procent av koldioxidutsläppen på jorden.

Å andra sidan kan de låga svenska utsläppen spela en opinionsbildande roll, menar Azar. Våra lösningar kan vara kopierbara för andra länder. Han lyfter fram hela EU som ett bra exempel på detta. EU, med en av världens tre största ekonomier, svarar i dag bara för knappt tio procent av de globala klodioxidutsläppen.

– Åtgärder inom EU kan tjäna som ett argument utanför Europa för att det går att kombinera låga utsläpp med hög levnadsstandard, säger Azar.

Publisert: