Hovrätten fastställer Peter Madsens livstidsstraff

Dömd till livstids fängelse för mordet på Kim Wall

KÖPENHAMN. Peter Madsen dömdes i dag till livstids fängelse för mordet på den svenska journalisten Kim Wall. Madsen hade överklagat och ville ha ett tidsbestämt straff men landsretten, motsvarande svenska hovrätten, fastställde byrettens dom.

– Jag är mycket nöjd med domen, säger Kristian Kirk, åklagare.

En enig landsret dömde i dag 47-årige Peter Madsen till livstids fängelse för mordet på svenska journalisten Kim Wall. Rätten gick helt på byrettens linje i sin dom och menade att brottet är så grovt att det genererar livstid.

– Ett fall av extrem grovhet under särskilt försvårande omständigheter, sa Jan Uffe Rasmussen, domare.

Peter Madsen stod upp och tittade rakt på domaren när domen lästes upp. Bakom honom satt Madsens tre väninnor som har varit på plats vid rättegången i Østre landsret varje dag.

På väg ut från rättssalen eskorterades Madsen av flera kriminalvårdare. Då lyckades han växla några ord med en av kvinnorna. Danska tidningen BT uppger att det var den kriminalvårdare som han inlett en relation med under tiden i fängelset.

– Han är överraskad och även jag. Min klient upplever att han var dömd på förhand, sa Bettina Hald Engmark, Madsens försvarare, efter rättegången.

Hon menade att medias rapportering av fallet har påverkat vilket straff byretten utdömde i april och att detta också haft inverkan på straffet i Landsretten.

– Jag och min klient ska läsa igenom domskälen i lugn och ro. Sedan och får vi se om vi vill söka prövning i Högsta domstolen.

Innan dom föll fick Peter Madsen göra ett kort uttalande. Han sa en kort mening.

– Inget annat än att jag är hemskt ledsen å Kims anhörigas vägnar, säger Peter Madsen.

Kim Walls båda föräldrar och hennes pojkvän var på plats i rättssalen. De ville inte kommentera domen direkt.

– Möjligtvis kommer vi kommentera domen skriftligen. Då lägger vi ut det på vår Facebook, sa Ingrid Wall.

Föräldrar och pojkvän får ersättning

Landsrettens dom skiljde sig på en punkt från byrettens. Både föräldrar och Kim Walls pojkvän får ersättning – föräldrarna får 328 000 kronor och pojkvännen ersätts med 150 000 kronor.

Åklagare Kristian Kirk är mycket nöjd med att byretten gått på hans linje.

– Det är inte ristat i sten att en våldtäkt och ett mord ska ge livstid men när vi är uppe i en kategori där gärningen är särskilt planerad och särskilt hänsynslös och att offret har varit i en väldigt försvarslös situation så kommer vi upp i livstid, säger Kristian Kirk, åklagare.

Under slutpläderingen vände sig han direkt mot Peter Madsen och tittade honom rakt i ögonen och sa:

– När jag tittar på Peter Madsen och det gör jag nu. Så kan jag inte komma att tänka på ett annat straff som skulle vara lämpligt än livstid.

OBS! Den här artikeln har tidigare innehållit ett liveflöde som inte längre stöds av vår nuvarande sajt. Övrig text i artikeln kan fortfarande innehålla syftningar till det flödet.


Publisert:

LÄS VIDARE