Anders skulle tvingas flytta efter 21 år - får nu rätt i domstol att bo kvar

avMary Mårtensson

NYHETER

Anders, 42, har autism och en svår utvecklingsstörning.

Nu får han bo kvar på Sanna gård – hans hem sedan 21 år.

Kommunen ville flytta honom men kammarrätten säger nej.

– Vi är jublande glada, säger hans föräldrar Leif och Gunilla Ekström.

1 av 4 | Foto: JONAS BILBERG
Anders Ekström, 42, har autism och en svår utvecklingsstörning. Sedan 21 år har han bott på Sanna gård där han stortrivs och mår bra. I fyra års tid har hotet hängt över honom att tvingas flytta till et kommunalt boende. Men nu har han äntligen fått rätt i kammarätten att bo kvar.

I 21 år har Anders Ekström, 42, bott på Sanna gård i Lekebergs kommun, ett LSS-boende som drivs av en antroposofisk stiftelse. Där har han även haft sin dagliga verksamhet sen han var 14.

Anders Ekström har autism och en grav utvecklingsstörning. Han är som en treåring vad gäller kommunikation och social förmåga och kan bara säga enstaka ord.

Begäran avslogs

För fyra år sedan ville Anders hemkommun Kumla, som då bekostade hans boende på Sanna gård, plötsligt flytta honom till ett LSS-boende i Kumla.

Anders pappa och gode man överklagade beslutet ända upp till Högsta förvaltningsdomstolen, som avslog Anders begäran att få bo kvar.

Då skrev pappan sonen i Lekebergs kommun i stället, där han ju i praktiken bodde. Sen ansökte han om att Anders skulle få vara kvar på Sanna gård. Men även Lekeberga avslog hans begäran och ville flytta Anders till ett nyöppnat kommunalt LSS-boende.

Då fick Anders hjälp av Funktionsrätt Sverige som tillsammans med Autism- och aspergerförbundet överklagade beslutet.

Flytt försämrar hans hälsa

Och nu har Anders fått rätt i kammarätten i Göteborg. Domstolen har beslutat att Anders inte behöver flytta, han har rätt till bostad med särskild service och daglig verksamhet på Sanna gård.

– Kammarätten bedömer att mannen inte är tillförsäkrad goda levnadsvillkor om han måste flytta. Det är alltså själva flytten som inte kan godtas, säger kammarrättslagmannen Gertrud Forkman.

Domstolen bedömer att en flytt skulle försämra Anders psykiska hälsa allvarligt, eftersom hans funktionshinder gör att han har mycket svårt för förändringar. Det gäller oavsett vart flytten går.

Positivt besked

Flera läkare och psykologer intygade i kammarätten att Anders skulle reagera med aggressivitet och utbrott, med psykisk ohälsa som följd. Han riskerade också att tappa de förmågor han har.

– Det är fyra år som vi har kämpat och äntligen har vi fått ett positivt besked. Det är verkligen skönt, säger Leif Ekström.

Enligt kammarätten strider kommunens beslut mot LSS, lagen om stöd och service till vissa funktionshindrade, och mot Europakonventionen. Domstolen menar att den ger Anders rätt till respekt för sitt hem och privatliv. Och kommunens beslut inskränker denna rätt.

Grundläggande rättigheter

– Det är oerhört glädjande att Kammarätten som förvaltningsrätt tillämpar svensk lag som innefattar Europakonventionen och LSS och som tillgodoser Anders Ekströms grundläggande rättigheter till en rättvis rättegång och integritet, säger hans juridiska ombud Stellan Gärde.

Anders föräldrar hoppas att sista ordet nu är sagt och att Lekebergs kommun inte överklagar domen.

DAGENS FEM RUBRIKER 00:44
ARTIKELN HANDLAR OM