Fritidsintressen kan stå med i betyget

avEmma Gårdsäter

Publicerad:
Uppdaterad:

Är du scoutledare eller kassör i en filmklubb?

Det kan snart synas i betyget vid sidan om matte- och historiabetygen.

Ungas ideella engagemang på fritiden måste värdesättas högre anser kristdemokraterna.

Matte, svenska och historia. G, vg eller mvg. Det är vad svenska elever idag kan visa upp med sina betyg. Kristdemokraterna anser att det finns andra saker som också bör lyftas fram.

Uppgifterna är frivilliga

– I Sverige är vi dåliga på att uppmärksamma föreningslivet som är en viktig del i det demokratiska samhället. Därför anser vi att ungas engagemang inom till exempel politik, kultur eller idrott bör lyftas fram, säger Gunilla Tjernberg som är ordförande i kristdemokraternas arbetsgrupp som ska ta fram partiets nya utbildningspolitik.

Uppgifterna om det ideella engagemanget ska finnas med som en övrig upplysning i slutbetyget i gymnasiet. Eleven ska själv bestämma om det ska finnas med och det ska inte påverka meritvärdet.

Det ska inte finnas några restriktioner för vilken typ av engagemang som ska platsa i betyget. Det enda som krävs är att eleven kan visa upp ett intyg som en ledare har skrivit under.

Allianskollega är kritisk

Syftet med förslaget är att stärka elevernas självkänsla och öka deras chanser att få jobb.

– En arbetsgivare som träffar en ung människa får då en bättre bild av vad den sökande är för person och har för intressen, säger Gunilla Tjernberg.

Krisdemokraternas förslag får inte stöd av Sofia Larsen, c, ordförande i riksdagens utbildningsutskott. Hon anser att uppgifterna om ideellt engagemang hör hemma i ett separat intyg.

– Det har ju egentligen inget med skolan att göra, utan det är någonting som sker på fritiden. Jag tycker inte att ideellt engagemang hör hemma i betyget, säger hon till Svenska Dagbladet.

Socialdemokraterna positiva

Företrädare från oppostionen är däremot positiv till att ungas ideella engagemang synliggörs mer.

– Elevers engagemang ska värderas. De har fått en kunskap som arbetsgivaren bör få reda på, säger Mikael Damberg, socialdemokratisk ledamot i utbildningsutskottet.

Om det ska synas i slutbetyget är han däremot inte säker på. Damberg säger att betygen traditionellt har innehållt kunskaper som gått att mäta.

– Men formen är inte det viktiga här. Det är bra att kristdemokraterna väcker en diskussion om detta.

Publicerad:
ARTIKELN HANDLAR OM