Lärarnas IQ sjunker

Ny studie visar dramatisk nedgång av lärarnas begåvning

Dagens lärare har lägre IQ än tidigare.

Framförallt drabbar det de duktiga eleverna.

– Det vi kan visa är att en och samma lärare inte passar alla elever, säger Jonas Vlachos, en av forskarna som gjort undersökningen.

Trenden är tydlig. Sedan början av 1990-talet har lärarna lägre intelligens, är sämre ledare och har sämre gymnasiebetyg jämfört med tidigare.

– Det har skett en ganska dramatisk nedgång av framförallt de kognitiva förmågorna, säger Jonas Vlachos, forskare i nationalekonomi vid Stockholms universitet och en av de som gjort studien.

Det handlar om logisk och analytisk förmåga, om verbal kunskap,om förståelse och rumsuppfattning.

Inget drömyrke

Förutom att titta på lärarnas gymnasiebetyg har man även tagit hjälp av begåvningstestet vid den militära mönstringen. Samma test finns inte för kvinnor. Istället har man jämfört begåvningen hos de manliga och kvinnliga lärarnas bröder - och funnit samma trend.

– Det är ingen perfekt metod, men det bästa vi kunde göra.

Förklaringen är enkel. Läraryrket är inte längre något drömyrke. Det har blivit svårare att få de duktigaste studenterna att söka till utbildningen, menar forskarna.

Hur påverkar det här eleverna? För genomsnittseleven spelar det ingen större roll om läraren har högt eller lågt IQ. Däremot har det betydelse för de svagaste och de duktigaste eleverna.

Passar inte alla

– Lärare med hög kognitiv förmåga tenderar att få duktiga elever att prestera ännu bättre, medan de är sämre för de svaga eleverna. På samma sätt är lärare med lägre kognitiv förmåga sämre för duktiga elever, och tvärtom, säger Jonas Vlachos.

– När det gäller ledarskapsförmågan så kan man se att goda ledaregenskaper är viktigast för svaga elever och elever med utländsk bakgrund.

Vilka slutsatser ska man dra av det här?

– Det väcker intressanta frågor om hur man bör utforma rekryteringen till läraryrket. Det är inte uppenbart så att begåvade lärare automatiskt lyfter skolan. Men det man kan säga är att en och samma lärare inte passar alla elever.

Studien är gjord på uppdrag av Institutet för arbetsmarknadspolitisk utvärdering. Totalt har 45 428 elever och 1 589 lärare i nio kommuner studerats.

Publisert: