Fuglesang hamnar hos kronofogden

NYHETER

Beslutet om trängselskatt var felaktigt – men pricken hos kronofogden ska stå kvar.

Sveriges förste astronaut hamnar i kronofogdens register.

Han betalade inte sin trängselskatt i tid och nu har kammarrätten gett myndigheten rätt.

Att bilen var utlandsregistrerad spelar ingen roll.

Christer Fuglesang.

Bilen än ny Saab som Christer Fuglesang köpte i USA sommaren 2006 med så kallat European Delivery Program.

Det innebär att den kan plockas upp i något annat land, i det här fallet Sverige, där den kördes en kortare tid innan den skeppades över till USA och fick amerikanska skyltar.

Fuglesang ansökte sommaren 2006 om tillfällig registrering i Sverige och Vägverket registrerade bilen i sitt register den 22 juni 2006.

Ett datum som Fuglesang sannolikt kommer att minnas länge.

Tillfällig adress

Mindre än en vecka senare, den 26 juli, passerade Saaben en betalstation för trängselskatt i Stockholm.

Fordonet hamnade då automatiskt i kön för betalning – men några pengar kom aldrig in.

Den 22 november samma år fick Kronofogden ta över ärendet.

Men Fuglesanga hade lämnat Sverige och den tillfälliga adress som knutits till bilen visade sig ha varit inaktuell i tio år.

Fuglesang överklagade fallet och Skatteverket beslutade att befria honom från både trängselskatt och avgifter, eftersom Vägverket skickat besluten till en adress som varit fel.

Fel men rätt

Men pricken hos kronofogden slipper Fuglesang inte.

Kammarrätten har beslutat att anmärkningen ska stå kvar – trots att skattebeslutet varit felaktigt.

Att Fuglesang körde en utlandsregistrerad bil som var skattebefriad, och att Vägverket dessutom skickat sin betalningsuppmaning till fel adress hindrar inte att uppgifterna i fogdens register enligt domstolen är "riktiga, adekvata och relevanta".

Det är inte känt om Fuglesang kommer att överklaga till regeringsrätten.