”Arbete en självklarhet för att få hit en anhörig”

Uppdaterad 2011-03-11 | Publicerad 2008-02-07

Regeringen föreslår hårdare krav för anhörighetsinvandring

Skaffa ett jobb och en bostad.

Först därefter är ditt barn, förälder eller äkta hälft välkommen till Sverige.

I dag tillsatte regeringen en särskild utredare som ska se över reglerna för anhörighetsinvandring.

– Redan från första dagen i Sverige ska man ha klart för sig att arbete är en självklarhet och en förutsättning för att få hit sina anhöriga, sa migrationsminister Tobias Billström på en presskonferens i dag.

Vid hans sida stod statsminister Fredrik Reinfeldt - för att betona regeringens arbetslinje.

– Det här försörjningskravet är viktigt för att förstärka den arbetslinje som är grunden för hela regeringens arbete, sa Reinfeldt.

Försörjning och ordnad bostad

Det utredaren ska titta på är vilka krav som ska ställas för att få ta en anhörig till Sverige. Men grundtanken är att den invandrare som redan bor här ska kunna visa att han eller hon har en fast försörjning och en ordnad bostad för att resten av familjen ska få komma hit.

– Med ordnad bostad menar vi inte en lägenhet i Södertälje som är byggd för en familj men där det i dag bor två familjer med en tredje familj på väg, sa Billström.

Förslaget om krav för att få ta hit sina nära och kära har mötts av hård kritik. Det har kallats omänskligt och inhumant. Även inom regeringen har oenighet funnits. Kristdemokraterna har varit kritiska. När alliansen nu har enats är det kring ett förslag som ska vara bra för invandrarna själva.

”Familjer splittras inte”

– Familjer splittras inte av ett försörjningskrav. Men man kan få vänta något längre på att få återförenas i Sverige. Men när man väl gör det får man en bättre start. Man kommer till en ordnad försörjning och bostad istället för som i dag till trångboddhet, sa Tobias Billström.

– Det här syftar inte till att införa ett förbud mot anhöriginvandring. Men det måste ske under andra och mer ordnade former.

Undantag ska göras för vissa personer med särskilt skyddsbehov. Hur barn påverkas av förslaget ska analyseras. Utredaren ska vara klar senast den 1 oktober i år.

ANNONS