”Piloterna klagade på planet”

NYHETER

Underhållsansvariga godkände starten

Piloterna klagade på planet.

Trots det godkände teknikerna på marken ett nytt startförsök.

Det säger Spaniens transportminister Magdalena Alvarez, rapporterar SVT.

-Vid det första försöket körde piloten ut, men kom tillbaka eftersom han upptäckt något som undersökningskommissionen får klarlägga. Underhållsansvariga vid bolaget i fråga godkände sedan starten, sade Alvarez enligt SVT.

Kapten har ansvaret

Jörgen Andersson, flygsäkerhetsanalytiker på Luftfartsstyrelsen säger att även om markpersonalen givit klartecken för start så är det kapten ombord som har det slutgiltiga säkerhetsansvaret.

– Kaptenen är befälhavare och ansvarig för att fartyget är luftvärdigt, säger han till aftonbladet.se.

Måste inte piloterna lyssna på teknikerna?

– Jo det måste de naturligtvis göra. Teknikerna har en mer detaljerad kompetens än piloterna har. En djupare kunskap om de tekniska systemet, säger Jörgen Andersson.

Han anser att det fortfarande är för tidigt att dra några slutsater om vad det är som kan ha orsakat olyckan.

– Det enda man kan säga ännu så länge är att en olycka skett i samband med start. Men vad som lett fram till det får fortsättningen utvisa. Det pågår en faktainsamling nu. Ett stort steg är att man fått tag i de svarta lådorna. Där finns det mycket avgörande information, säger han.

Kan olyckan ha orsakats av dålig kommunikation mellan tekniker och pilot?

– I det här läget kan olyckan ha berott på vad som helst.