Kolla – här är nya villapriserna!

avWolfgang Hansson

Inget jätteras trots finanskris

Trots finanskris och lågkonjunktur:

Det stora prisraset på villor har hittills uteblivit.

Bolånejätten SBAB tror inte att priserna sjunker mer än tio procent innan de går upp igen.

Foto: BJÖRN WANHATALO
I slutet av 2010 tror SBAB att villapriserna går upp – hjälpta av lägre räntor och råvarupriser.

Medan priser på bostadsrätter i storstäderna dippat rejält har villamarknaden hittills hållit stånd hyfsat. Någon jättenedgång liknande den i USA har inte synts till.

Tomas Pousette, chefsekonom på SBAB tror inte det blir någon heller.

– Vi ser inget stort prisfall framför oss, säger han. Definitivt inget liknande det vi såg i början av 90-talet. Nästa år blir uselt men det blir en kortare period.

Siffror från Mäklarstatistik visar att snittpriset på en villa i Sverige bara minskat med två procent de senaste tolv månaderna. Räknat bara på senaste månaden oktober är fallet fem procent.

Inget tokras

Nästa år kommer prisminskningen att accelerera men det blir inget tokras om man får tro Tomas Pousette.

Paradoxalt kan tvärniten i byggsektorn bidra till att minska fallet.

– Med färre tomma bostäder hålls priserna uppe.

Han erkänner dock att det finns en större osäkerhet i prognoserna än vanligt.

– Finanskrisen gör det svårare än vanligt att bedöma konjunkturläget.

Priserna i tabellen är på villor som sålts mellan 10 oktober och 27 november i höst.