Bildt: Smart att vara så passiv

Foto: Pontus Orre
Carl Bildt efter beskedet att Egyptens president Hosni Mubarak avgått.

avJohan Nordström

NYHETER

Det var rätt att inte kräva Mubaraks avgång, tycker utrikesminister Carl Bildt (M).

Hade Sverige tryckt på för hårt hade Mubarak dröjt sig kvar vid makten av ren trots, berättar ministern i en intervju med Aftonbladet.

– Egyptier är väldigt stolta.

Aftonbladet träffade utrikesminister Carl Bildt på Utrikesdepartementet.

Vad innebär dagens besked att Mubarak avgår och lämnar över makten till militärrådet?

– Det är ett mycket viktigt steg mot demokrati. Men det viktigaste återstår innan vi kan tala om Egypten som en demokrati.

Vad ska hända nu?

– Det måste till en nationell dialog mellan militären, som har makten, och de olika företrädarna för oppositionen. Man måste komma överens om när de nya valen ska äga rum, hur undantagslagstiftningen ska tas bort och villkoren för politiska fångars frisläppande.

Det måste etableras en trovärdig tidtabell som alla ledande politiska krafter är överens om.

Om två år, tror du att Egypten är en demokrati i svensk mening?

– Vi ska ha omval i Örebro har jag hört... Att bygga ett Sverige vid Nilen på två år tror jag inte är möjligt. Men jag hoppas att det är en egyptisk demokrati. Militären har en stark ställning i samhället. Jag hoppas den ska bli mer reducerad.

Du kallar det som hänt "egyptiska folkets revolution". Varför har inte du och EU följt demonstranterna och krävt Mubaraks avgång?

– Just därför. Det är det egyptiska folkets revolution.

Det har varit enkelt att tolka deras vilja. Varför har ni inte stämt in?

– Nej, för att det har varit deras vilja. Det har de sagt till mig också direkt, utländsk inblandning är kontraproduktiv. De har velat sköta sin revolution utan pekpinnar från utlandet.

Men lilla Sveriges ord är inte en pekpinne - det är ett stöd.

– Nej, jag tror det uppfattas som pekpinne. Om du känner det egyptiska folkets historia och den nationalism som finns, och den stolthet de har över det de gör själva - då hade du vetat att de vill göra detta själva.

Du tror inte Hosni Mubarak gått tidigare om fler ställt upp på demonstranternas sida?

– Nej, snarare tvärtom. Det hade haft motsatt effekt.

Vad har man för kynne då?

– Det är en nation med en historia på 7 000 år. De är väldigt stolta över sig själva. Pekpinnar, till exempel från en stormakt som USA, hade varit utpräglat kontraproduktivt.