Så vill regeringen ändra sjukreglerna

I förslaget till nya regler för sjukförsäkringen finns fem huvudpunkter uppspaltade.

Genomgående är att fyrkantigheten i dagens system ska bort.

1. Mer individuella bedömningar

Enligt förslaget ska man lättare kunna göra en individuell bedömning om en person kan slussas över till Arbetsförmedlingen, eller om personen är så pass sjuk att den måste fortsätta få sjukersättning. Systemet har varit för fyrkantigt enligt socialförsäkringsminister Ulf Kristersson (M), som inte vill ge några exempel på diagnoser.

– Man ska kunna se till den sammantagna bilden för att se om det är oskäligt att en person lämnar sjukförsäkringen.

2. Ny typ av ersättning införs

De som inte har jobbat och tjänat ihop till en sjukpenninggrundade inkomst kan idag inte få sjukersättning. De har hittills tvingats till socialbidrag. Enligt förslaget ska de personerna få en ny typ av ersättning, på samma nivå som de i arbetsmarknadsintroduktion. De ska också få en ny typ av bostadsbidrag.

3. Färre mellan stolarna

Istället för att som nu få arbetsmarknadsintroduktion i tre månader efter att ha varit sjukskriven i 2,5 år, ska sjuka i förslaget börja matchas mot Arbetsförmedlingen redan efter ett år. I en omfattning baserat på vad personen klarar av och samtidigt som man får sjukersättning, poängterar Kristersson. Det ska göra att oron för att gå över från sjukersättning till arbetslivsintroduktion blir mindre.

4. Specialjobb i offentlig verksamhet

Enligt förslaget ska 3 000 nya platser skapas i kommunal offentlig verksamhet. Platser som ska vara anpassade för människor som har svårt att klara tempot och inte kan konkurrera i det vanliga arbetslivet.

5. Bättre förtroende för Försäkringskassan

Försäkringskassan fattar många beslut med stor betydelse för människors liv. Det skapar stor risk för konflikter.

Därför måste förtroendet för Försäkringskassan bli större och det ska göras på två sätt: Dels ska det bli lättare och tydligare att få Försäkringskassans beslut omprövat och den som gör det ska få bättre stöd. Dels ska Försäkringskassan och de medicinska experterna bli bättre på att samarbeta, "lära sig tala samma språk".

Publisert:

ÄMNEN I ARTIKELN