Sahlin vill återta jobbfrågan

Fler jobb och hårdare arbetslinje.

Nu vill Mona Sahlin återta jobbfrågan från Alliansen.

– Vi ska aldrig mer förlora initiativet när det gäller jobben, sa Sahlin i sitt inledningstal på S-kongressen.

Socialdemokraterna vill punktera Moderaternas image som det nya arbetarpartiet. Det stod klart när Mona Sahlin inledde partikongressen på Stockholmsmässan i eftermiddags.

I sitt inledningstal kallade hon genomgående regeringen för ”Arbetslöshetsalliansen”.

– De lovade fler jobb, men levererade färre. De lovade färre i utanförskap, men levererade fler, sa hon och slog fast att utanförskapet ökat med 70 000 personer sedan valet 2006.

Hämtar inspiration från Alliansen

Men S hämtar också inspiration från Alliansen, inte minst när det gäller arbetslinjen: Personer som tidigare haft tillfällig förtidspension ska få jobb med lönebidrag, funktionshindrade ska få sysselsättning inom en ny satsning kallad Kraftsam.

– Låt oss slå fast att varje arbetad timme behövs, sa Mona Sahlin.

Dessutom vill partiet förbättra tryggheten för småföretagare, bygga ut Komvux och högskola och satsa stora resurser på forskning och utveckling inom den gröna sektorn.

Hårt angrepp

I sitt tal gick Sahlin också till hårt angrepp mot regeringens skatte- och sjukförsäkringspolitik som hon hävdar bara gynnar de tio rikaste procenten av befolkningen.

– Människor sorteras i närande och tärande. Klyftorna växer mellan friska och sjuka, mellan män och kvinnor, mellan löntagare och pensionärer.

– Moderaterna borde vara ett tioprocents parti, för det är bara tio procent politiken handlar om. Det är bara de som gynnas, sa hon.

Rev ner stora applåder

Mona Sahlin upprepade också sitt löfte om skattesänkningar för pensionärerna, vilket rev ner stora applåder bland kongressdeltagarna.

Det finns flera heta frågor som ska debatteras under kongressen och det är långt ifrån säkert att partistyrelsen vinner alla. Sahlin gav redan under talet tydliga pekpinnar till kongressombuden om vilka beslut hon inte vill se. Med den nya arbetslinjen finns det till exempel ingen plats för sex timmars arbetsdag i Socialdemokraternas partiprogram. Och för dem som hoppats på ett nej till privata vårdalternativ gjorde hon klart att det är patienternas bästa som ska sättas först, inte vilken driftsform vården bedrivs i.

– Vi hamnade i en position där vi kämpade för systemen, inte för människorna. Den positionen måste vi nu lämna för alltid på denna kongress.

Publisert: