Expert i processrätt: Ta om rättegången

NYHETER

Eric Bylander, universitetslektor i processrätt vid Göteborgs universitet, skriver i en artikel i Svenska Dagbladet i dag att rättegången mot Pirate Bay bör tas om.

Domaren må ha gott anseende i immaterialrättsliga kretsar, men det finns enligt Bylander "en rimlig grund för en objektiv iakttagare att frukta en partisk hållning hos honom. Förtroendet för rättsväsendet kräver därför att hovrätten skall anse att han har varit jävig att handlägga målet", skriver han.

Enligt rättegångsbalken är en domare jävig om någon särskild omständighet föreligger som kan rubba förtroendet till hans opartiskhet i målet.

"Skall även framstå som opartisk”

"En domare skall alltså inte endast vara opartisk. Domaren skall även framstå som opartisk, något som betonas än starkare i Europadomstolens uttolkning av Europakonventionen, vilken numera utgör svensk rätt", skriver Eric Bylander.

Bylander menar vidare att det är ovanligt att ett mål i Sverige avser så politiskt kontroversiella och uppmärksammade rättsfrågor, och att även detta måste beaktas vid jävsprövningen.

TT