Utredare föreslår nya snabbtågs-linjer

Av: David Nannini Nilsson

Publicerad:
Uppdaterad:

Stockholm-Malmö ska gå på 2,5 timmar

Snart i Sverige? Här passerar ett snabbtåg Genèvesjön, snart kanske det är Vättern som susas förbi.
Foto: JUPITER
Snart i Sverige? Här passerar ett snabbtåg Genèvesjön, snart kanske det är Vättern som susas förbi.

Stockholm-Göteborg på 2 timmar.

Stockholm-Malmö på 2,5 timmar.

Det kan bli verklighet om regeringens tåg-utredare Gunnar Malm får som han vill.

– Förslaget bidrar till stärkt utveckling och konkurrenskraft för Sverige, säger Malm i ett pressmeddelande.

Gunnar Malm har fått i uppdrag av regeringen att utreda förutsättningarna för att bygga ut höghastighetsbanor för järnväg i Sverige. I dag överlämnade han sitt betänkande.

Malm föreslår separata dubbelspår för tågtrafik i upp till 320 km/h på sträckorna Stockholm-Göteborg och Stockholm-Malmö.

Kostnaden, som beräknas till totalt 125 miljarder kronor, ska enligt förslaget till häften betalas av staten. Resten av kostnaderna ska täckas av biljettintäkter och finansiering från ”berörda regioner” och från EU.

Biljettpriserna kommer enligt förslaget att ligga på samma nivå som i dag och trafiken beräknas kunna komma igång 2023-2025.

– En utbyggnad av höghastighetsbanor skulle skapa förutsättningar för ett helt nytt transportsystem med förbättrade möjligheter till effektiva gods- och persontransporter och samtidigt kommer förutsättningarna för var man kan bo och arbeta att ändras, säger Malm i ett pressmeddelande.

Publicerad: