Efter 28 år i fängelse – kan bli fri nästa år

Annika Östberg begär tidsbestämt straff

Redan nästa år kan morddömda Annika Östberg vara en fri kvinna.

I går begärde hon att få sitt straff tidsbestämt.

– Hon vill inte ha någon särbehandling, utan hennes fall ska hanteras som alla andras, säger hennes advokat Johan Ödlund.

Annika Östberg.

Livstidsfången Annika Östberg, 55, har suttit 28 år i amerikanskt fängelse. I april överfördes hon till Sverige och sitter på kvinnofängelset Hinseberg.

Hittills har hon fått fyra avslag på begäran om tidsbestämt straff från kriminalvårdsnämnden i USA.

I går ansökte hon för första gången om en svensk prövning.

– Det är Annikas önskan. Vi kunde inte ha gjort det tidigare för då var hon alldeles för färsk i Sverige, säger Johan Ödlund, Annikas nya advokat.

Enligt lagman Per Grevesmühl på Örebro tingsrätt, som handhar ärendet, kan hennes ansökan prövas inom fyra–sex månader.

– Om straffet blir tidsbestämt ska det omfatta en utslussningsperiod. Hittills har den inte understigit ett år, säger han.

Marijana Dragic