Svenskar har fördubblat sina bolån sedan 2004

Svenskarnas bostadslån har fördubblats sedan 2004 och tillväxten av dem utgör huvuddelen av kredittillväxten i landet. Hushållen är i år skyldiga en och en halv biljon kronor för sina bostäder, uppger Dagens Nyheter.

För fem år sedan var boskulden 765 miljarder.

I september var den årliga ökningstaken drygt åtta procent, något mindre än tidigare år.

Bostadsrätterna driver på utvecklingen. Lån med bostadsrätter som säkerhet har ökat 200 procent medan villalånen ökat 80 procent.

Ändå tar bokostnaden inte en större andel av hushållsutgifterna – 25 procent i år liksom 2004.

TT