Rymlingar får straff preskriberat

Hundratals dömda personer som rymt från sitt fängelsestraff och hållit sig undan tillräckligt länge, får sitt straff preskriberat. Och antalet har ökat kraftigt de senaste åren, skriver Svenska Dagbladet.

2002 preskriberades straffen för 15 fängelsedömda. 2007 var siffran 74 personer och under fjolårets sju första månader befriades 54 rymlingar från sina straff.

Enligt Fredrik Wilhelmsson, ställföreträdande chef för klient- och säkerhetsenheten vid Kriminalvården rör det sig om få grova brottslingar och de rymmer oftast när de har några få månader kvar.

”Frifotsdömda”

– Den vanligaste gruppen är de vi kallar för frifotsdömda, de som inte blivit häktade och inte dyker upp vid anstalten, säger han till SvD.

Den som häktas är oftast dömd för grövre brott och förs från häktet direkt till anstalt. De hålls ofta på slutna anstalter i början av sin fängelsetid, vilket gör det svårare att rymma då.

En översyn av preskriptionslagarna pågår på justitiedepartementet och en proposition väntas under våren nästa år.

TT

Publisert: